Dotykové panely WAGO 600

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o.

Strana 3 z 8Poznámky redaktora
u u ŘADA STANDARD Zařízení rezistivní dotykovou obra- zovkou pro běžné použití skříňových rozvaděčích. Pod moderním designem dotykových panelů WAGO se skrývají mimořádně výkonné komponenty, nimiž v kombinaci vysoce kvalitní vizualizací posílíte image svých strojů jasně ukážete, jak velký důraz kladete špičkové technologie. Stylové displeje umožňují také prostřednictvím webového rozhraní spravovat řídicí systémy WAGO. . TŘI RODINY PRODUKTŮ Ovládání, monitorování, vizualizace diagnostika ve výrobě, automatizaci budov zpracovatelském průmyslu: Nabízíme dotykové panely různými hardwarovými konfiguracemi pro ovládání vizua- lizaci malých středně rozsáhlých systémů. ŘADA ADVANCED Kapacitní zařízení podporou vícedoty- kového ovládání skleněným povrchem a také vyšší mechanickou chemickou odolností pro náročnější požadavky. ŘADA MARINE Zařízení matným černým antireflexním povrchem speciálními atesty pro námoř- ní průmysl, určené pro použití lodním stavitelství. dispozici jsou rovněž škálované funkce, které kromě funkčního dělení vizualizace podporují také další činnosti, jako jsou realizace řídicích funkcí nebo obsluha dalších systémů průmyslových sběrnic. Pro každou aplikaci najdete naší nabídce pra- vou verzi různými konfiguracemi rozhraní