ARKYS: Výhody moderního systému drátěných kabelových žlabů MERKUR 2

| Kategorie: Leták / Datasheet Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Drátěné kabelové žlaby jsou vyrobeny z ocelového nebo nerezového drátu a tvořeny křížením vodorovných a příčných drátů. Svojí jednoduchou konstrukcí a způsobem montáže jsou vhodné jak pro rozvody ve vnitřním, tak i venkovním prostředí. Nejvíce tento typ žlabů oceníme pro svoji charakteristickou flexibilituv prostředí, které je instalačně pro vedení kabelových tras komplikovanější, jako např. různé stavební překážky - časté tvarování tras, popřípadě tam, kde musí montér na stavbě s instalací kabelové trasy značně improvizovat.

Vydal: ARKYS, s.r.o.

Strana 4 z 6Poznámky redaktora
Vše zajiště­no s pár typy jednoduchých a cenově do- stupných spojovacích komponentů. Představte si, jste v kanceláři nad výkre- sovou dokumentací naplánova­li celou trasu, ale před Vámi na stavbě jiná profese instalovala vzduchotechniku, kterou jste nepočítali. stojí čas i peníze a prodlužuje tím ná­sledná doba samotné montáže.), jako u oceloplechových žlabů, které jsou často dražší, než samotný žlab. Stáh­nout ho, nebo nechat bezplat- ně zaslat poštou můžete stránkách www. Pro montážní pracovníky k dispozici přehled­ný manuál tvaro- vání v DL velikosti kapsy. Nepo- třebujete tak žádné speciální díly (kolena, T-kusy, kříže atd. V případě použití drátěného žlabu bě­hem chvilky vytvarujete aktuálně jinou potřebnou trasu, která bude vyhovo- vat daným podmínkám. V případě oceloplechového žlabu byste museli na­koupit nové doplňkové tvarovací díly (kolena, T-kusy, kříže, atd.). Vy- stačíte pouze s nůžkami MERKUR speciálním bočním břitem, tvarovací sadou TSM, spoj­kami SZM a šrouby s maticemi.cz. teď? Takových situací v reálném životě stav­ bách mnoho. Ukázky tvarování příklad pravoúhlého kolene Ukázky tvarování příklad křížení tras Ukázky tvarování příklad prostorového tvarování Ukázky tvarování příklad napojení tras různé šířky SZM 4× 1 1 4× Prostorové míjení řídí rozměrem hlavní trasy a výškou bočnice ohýbané trasy. M6×16 1× 1 1 5× Rmax= 380 mm Rmin= mm 1 SZM 2× 1 4× . Drátěný kabelový žlab můžete lehce přizpůsobit aktuálním pod- mínkám stavby.4 Výhodymoderníchsystémůdrátěnýchkabelovýchžlabů Tvarování s mimořádnou odolností Tvarování drátěných kabelových žlabů velmi jed­noduché.arkys. Tvarováním drátěných žlabů můžete docílit libo­volných tvarů, ro- vinného tvarování, křížení tras, pro­storového tvarování napo- jování tras