Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem ARKYS, s.r.o.

A P C B Požární novinky ARKYS 2020 ARKYS, s.r.o. (2020)

A P C B MERKUR2 Katalog 2020-21 ARKYS, s.r.o. (2020)

A P C B Kabelové trasy s funkční integritou MANUÁL ARKYS, s.r.o. (2020)

Manuál pro realizaci tras s funkční integritou při požáru

A P C B MERKUR2 přehled novinek 2018 ARKYS, s.r.o. (2018)

A P C B ARKYS: Požárně odolné trasy LINEAR ARKYS, s.r.o. (2018)

ARKYS: Požárně odolné trasy LINEAR

A P C B MERKUR2 generální katalog systému kabelových žlabů 2018-19 ARKYS, s.r.o. (2018)

Obecné informace a výhody systému MERKUR 2 str. 6 – 9Určení vhodné velikosti žlabu str. 10Kontrola zatížení kabelové trasy str. 11 – 14Povrchové úpravy a jejich volba pro dané prostory str. 15 – 17ARKYS - administrativa, výroba a logistické zázemí str. 18 – 20Certifikace – garance kvality

A P C B ARKYS: Výhody moderního systému drátěných kabelových žlabů MERKUR 2 ARKYS, s.r.o. (2012)

Drátěné kabelové žlaby jsou vyrobeny z ocelového nebo nerezového drátu a tvořeny křížením vodorovných a příčných drátů. Svojí jednoduchou konstrukcí a způsobem montáže jsou vhodné jak pro rozvody ve vnitřním, tak i venkovním prostředí. Nejvíce tento typ žlabů oceníme pro svoji charakteristickou flexibilituv prostředí, které je instalačně pro vedení kabelových tras komplikovanější, jako např. různé stavební překážky - časté tvarování tras, popřípadě tam, kde musí montér na stavbě s instalací kabelové trasy značně improvizovat.

A P C B ARKYS Generální katalog kabelových žlabů MERKUR 2 ARKYS, s.r.o. (2012)

Moderní kabelové žlaby M2 Kabelové žlaby MERKUR 2 jsou určeny pro montáž kabelových tras silnoproudých světelných a motorických rozvodů, slaboproudých rozvodů, rozvodů měření a regulace a rozvodů jiných médií. Jednotlivé díly kabelových žlabů MERKUR 2 jsou standardně vyrobeny z ocelového drátu v povrchové úpravě galvanický nebo žárový zinek, nebo z nerezového drátu AISI 304. Svou jednoduchou konstrukcí a způsobem montáže jsou vhodné pro rozvody jak ve vnitřním, tak ve venkovním prostředí. V závislosti na okolních vlivech a charakteru výstavby je nutné zvolit vhodnou povrchovou úpravu. Systém kabelových žlabů MERKUR 2 vychází z osvědčeného systému MERKUR, prověřené ho více než 16letými zkušenostmi z aplikací v nejrůznějších podmínkách. MERKUR 2 posouvá řešení a realizaci kabelových rozvodů na novou úroveň, rozšiřuje možnosti použití a zefektivňuje instalaci i následnou funkci celé rozvodné soustavy.