ARKYS: Výhody moderního systému drátěných kabelových žlabů MERKUR 2

| Kategorie: Leták / Datasheet Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Drátěné kabelové žlaby jsou vyrobeny z ocelového nebo nerezového drátu a tvořeny křížením vodorovných a příčných drátů. Svojí jednoduchou konstrukcí a způsobem montáže jsou vhodné jak pro rozvody ve vnitřním, tak i venkovním prostředí. Nejvíce tento typ žlabů oceníme pro svoji charakteristickou flexibilituv prostředí, které je instalačně pro vedení kabelových tras komplikovanější, jako např. různé stavební překážky - časté tvarování tras, popřípadě tam, kde musí montér na stavbě s instalací kabelové trasy značně improvizovat.

Vydal: ARKYS, s.r.o.

Strana 3 z 6Poznámky redaktora
Díky svým charakteristickým vlastnostem, kterými jsou pevnost a tuhost, dosahuje vynikajících parametrů i v oblastech s požadavkem instalaci požárně odolných tras s mimořádnou odolností 120 minut. Velmi rozšířeným druhem montáže prostorová podvěšená nebo závěsná montáž, která používá pro vedení tras kotvených stropu.3 Výhodymoderníchsystémůdrátěnýchkabelovýchžlabů Velmi snadná a rychlá montáž Díky nízké hmotnosti žlabu MERKUR jeho velké variabilitě, fle- xibilitě, snadnému odbočování křížení tras instalace velmi snadná a rychlá. Prokazatelné přednosti Díky otevřené drátěné konstrukci žlabu MERKUR instalova- ná kabeláž velmi dobrý průchod vzduchu a tím dosahuje výraz- ně lepšího chlazení kabelů než u žlabů oceloplechových. Otevře- ná konstrukce také eliminuje shromažďování práškových látek a  bujení mikrobů, což představuje minimální nároky pravi­ delnou údržbu kabelových tras. Dalším způsobem mon- táže plochá (stoupačková) montáž, která používá pro svis- lé ve­dení tras. Ze žlabu možné snadno vyústit kabeláž bez nutnosti použi- tí speciálních montážně a finančně náročných prvků jako bývají průchodky podobně. 110 mm vrchní lem 4,0 mm délka žlabu 2000 mm 50mm 150mm šířka žlabu výška žlabu výška žlabu M2 150/50 50mm100mm M2 150/50 M2 150/100 obchodní značení obchodní značení obchodní značení 10 mm podélník 4,0 mm dvojitý příčník M2 50-200/50 3,5 mm M2 250-500/50 4,0 mm M2 100/100 3,5 mm M2 150-500/100 4,0 mm galvanicky zinkováno (12 mikronů, záruka let) vhodné pro vnitřní instalace sendzimirově zinkováno (17 mikronů, záruka let) vhodné pro vnitřní instalace žárově zinkováno (80 mikronů, záruka let) vhodné pro vnější instalace nerezové provedení (AISI 304 mikronů, záruka let) vhodné pro agresivní prostředí Povrchová úprava Spojovací materiál standardní povrchové úpravy spojovacího materiáluGZgalvanický zinek GZgalvanický zinek SZsendzimirový zinek GZgalvanický zinek ŽZžárový zinek GZgalvanický zinek G5geomet 500 A2nerez AISI 304 A2nerez AISI 304 A2nerez AISI 304 geomet 500 odolnější povrchová úpravanebo volitelně nerez AISI 304 (A2) nerezové provedení spojovacího materiálu . vše pod­pořeno inteligentním typem spojky SZM popřípa­dě novým typem bezšroubové rychlospojky SZM 1-R pro pevné spojení jednotlivých dílů. Systém kabelových žlabů Merkur vysoce odolný proti po- žáru. Nejběžnějším způsobem montáže nástěnná montáž, která se používá pro horizontální vedení jed­noho nebo více pater kabelo- vých tras svislých plo­chách stavby. Nainstalo­vané kabelové trasy mohou sloužit jak pro silnoprou­dé, tak pro slaboproudé rozvody