ARKYS: Výhody moderního systému drátěných kabelových žlabů MERKUR 2

| Kategorie: Leták / Datasheet Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Drátěné kabelové žlaby jsou vyrobeny z ocelového nebo nerezového drátu a tvořeny křížením vodorovných a příčných drátů. Svojí jednoduchou konstrukcí a způsobem montáže jsou vhodné jak pro rozvody ve vnitřním, tak i venkovním prostředí. Nejvíce tento typ žlabů oceníme pro svoji charakteristickou flexibilituv prostředí, které je instalačně pro vedení kabelových tras komplikovanější, jako např. různé stavební překážky - časté tvarování tras, popřípadě tam, kde musí montér na stavbě s instalací kabelové trasy značně improvizovat.

Vydal: ARKYS, s.r.o.

Strana 2 z 6Poznámky redaktora
. Tento systém naleznete v portfoliu společnosti AR- KYS, s.r. různé stavební překážky časté tvaro- vání tras, popřípadě tam, kde musí montér stavbě s instalací kabelové trasy značně improvizovat.o. Nejví- ce tento typ žlabů oceníme pro svoji charakteristickou flexibilitu v prostředí, které instalačně pro vedení kabelových tras kom- plikovanější, jako např. Všechny tyto výhody přinášejí především drátěné kabelové žlaby. Svojí jednoduchou konstrukcí a způsobem montáže jsou vhod- né jak pro roz­vody vnitřním, tak i venkovním prostředí.2 Na první pohled dalo říci, může být jed- no, jaký typ kabelového žlabu pro instalaci pou- žijeme, zda oceloplechový drátěný, ale opak je pravdou. Správná volba systému může výrazně zjednodušit montáž, omezit vznik problémů ob- zvláště tam, kde není zpracována detailní výkre- sová dokumentace, snížit výdaje nákup doda- tečného příslušenství hlavně významně zkrátit dobu samotné montáže. Vhodnou volbou drátěných kabelových žlabů systém MER- KUR 2. Brno, která největším výrobcem a do­davatelem ka- belových žlabů v České republice. Drátěné kabelové žlaby jsou vyrobeny z ocelového nebo nere- zového drátu a tvořeny křížením vodorovných a příčných drátů. Výhody moderního systému drátěných kabelových žlabů vyro beno České r epublice EUPATENTED pat entováno zem íchEU testov áno požární odolnost 842 °C 120 min. Tento typ drátěného žlabu stal díky velmi důmyslné konstrukci a vysoké kvalitě zpra­cování během velmi krátké doby nejoblíbenějším a nejprodávanějším drátěným žlabem čes- kém tr­hu