ABB - Přístroje nízkého napětí - Pojistkové řadové odpínače typy XLP a SLP 100...630 A / 400...690 V

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB Elsynn

Strana 24 z 23Poznámky redaktora
: 543 145 457 fax: 543 243 489 e-mail: jiri.com http: //www.abb.abb.r. divize Automation Technologies Heršpická 619 Brno tel.o.mynar@cz.ABB s.com/cz