ABB - Přístroje nízkého napětí - Pojistkové řadové odpínače typy XLP a SLP 100...630 A / 400...690 V

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB Elsynn

Strana 23 z 23







Poznámky redaktora
Easy Line Rozměrové výkresy SLP základní provedení 23 SLP 4-pólový SLP 4-pólový SLP K2/3 4-pólové NHP303408 NHP303599 NHP303398 23