ABB - Přístroje nízkého napětí - Pojistkové řadové odpínače typy XLP a SLP 100...630 A / 400...690 V

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB Elsynn

Strana 17 z 23Poznámky redaktora
Easy Line Adaptéry pro montáž přípojnice XLP XLP 1 17 Adaptéry pro přímé připojení přípojnice pro XLP XLP 1 Přípojnicový systém mm Určen pro standardní vzdálenost přípojnic mm, Cu/Al 5/10x10, 12, 20, nebo mm. Adaptér mm, kabelový vývod dole: Adaptér mm, kabelový vývod nahoře: A 60-Down 60-Up Přípojnicový systém mm Určen pro standardní vzdálenost přípojnic mm, 12x5 nebo 12x10 mm. Adaptér hloubky přípojnicím, kabelový vývod dole: A 40/95-Down Přípojnicový systém pro rozváděče Striebel John Přípojnicový systém navržený speciálně pro rozváděče Striebel John 250 nebo 360 A Cu 12x5 nebo 12x10 mm. Adaptér hloubky pro přípojnice, kabelový vývod dole: 40/75-Down Adaptér hloubky 120 pro přípojnice, kabelový vývod dole: 40/120-Down Vysvětlivky: XLP základní provedení pojistkového odpínače XLP A60/60 3M10 Up Velikost odpínače (pojistek) Axx/yy 6CC 3BC 3TC 3FC 3M8 3M10 Adapter Vzdálenost přípojnic Hloubka [mm] klecových svorek (Cage Clamps) můstkových svorek (Bridge Clamps) trojnásobných svorek (Triple Clamps) napájecích svorek (Feeding Clamps) šroubů podložkou šroubů M10 podložkou kabelový vývod nahoře kabelový vývod dole Up Down = 17 . distančních patek pro přípojnice jsou součástí adaptéru