ABB - Přístroje nízkého napětí - Pojistkové řadové odpínače typy XLP a SLP 100...630 A / 400...690 V

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB Elsynn

Strana 12 z 23Poznámky redaktora
výměně spálené pojistky (-ek) dojde automatickému zpětnému nastavení systému, tj. podle EN61000-4-2 +/- podle EN61000-4-4 +/- podle EN61000-4-6 10Vrms 150kHz MHz MSTB 2,5/4 5,08 AWG 22-12 0.Easy Line Příslušenství 12 Elektronické monitorování stavu pojistek Elektronické monitorovací zařízení sleduje indikuje stav pojistek odpínači, jak místně (LED signálky), tak dálkově (signální pomocné kontakty). Napájení pro svoji činnost bere přímo hlídaného silového obvodu proto při použití monitoru musí být splněna podmínka, že: napájecí strana pojistkového odpínače musí být horních svorkách přístroje. Odpojovač otevřen Fáze jsou pořádku Ztráta fáze (-zí) Fáze jsou pořádku Ztráta fáze (-zí) x • (L1): případ, kdy dojde ztrátě fáze L1 • (L2,L3): případ, kdy dojde ztrátě fází nebo L3 Monitorovací zařízení připojeno pojistkám přímo přes vytahovací úchyty čelech pojistek, znamená, odpadá jakékoliv externí propojování mezi monitorem stavu pojistek pojistkovým odpínačem.5mm2 Ano (dle EMC directive 89/336/EEC) Relé: Jmenovitý proud: Jmenovitá spínací schopnost: Maximální spínací napětí: 8A 000 VA, AC1 440V 250V - . Technické údaje: Minimální pracovní napětí: Maximální pracovní napětí: Uimp přepálené pojistce: Uimp mezi fázemi: Uimp mezi hlavním obvodem/ reléovými kontakty. Následující tabulka vysvětluje všechny stavy, které mohou nastat: Stav EasyLine XLP EFM zelená LED svítí Napětí fázových Stav pojistek vodičích Odpojovač uzavřen Pojistky jsou pořádku Pojistky jsou pořádku Pojistky jsou pořádku Pojistka (-ky) přepálena (-ny) Pojistka (-ky) přepálena (-ny) Pojistka (-ky) přepálena (-ny) Pojistky jsou pořádku Pojistky jsou pořádku Pojistka (-ky) přepálena (-ny) Pojistka (-ky) přepálena (-ny) Fáze jsou pořádku Ztráta jedné fáze Ztráta dvou nebo tří fází Fáze jsou pořádku Ztráta jedné fáze Ztráta dvou nebo tří fází (L1) (L2, L3) (L1) (L2, L3) (L2, L3) (L1) (L1) (L2, L3) nesvítí červená LED svítí nesvítí zapínací kontakt ,14 rozepnut sepnut rozepínací kontakt 11,12 rozepnut sepnut 2. Podmínkou však je, vytahovací úchyty nesmí být izolačního materiálu. Při přepálení jedné nebo více pojistek rozsvítí červená LED signálka dojde překlopení pomocných signálních kontaktů.: Dielektrická pevnost vstup/výstup: Elektrostatický výboj: Rychlá přechodová elektrická složka: Indukovaná rychlá přechodová složka: Připojovací konektor: Průřez vodiče: Testováno EMC: 12 400 15% 690 +12% 12,3 9,8 9,8 3,5 min. Elektronický monitor stavu pojistek nepotřebuje žádné přídavné pomocné napájení.2 2. kontakty vrátí klidové polohy zelená LED signálka znovu rozsvítí