ABB - Přístroje nízkého napětí - Pojistkové řadové odpínače typy XLP a SLP 100...630 A / 400...690 V

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB Elsynn

Strana 14 z 23Poznámky redaktora
8 2,75 XLP 400 A XLP XLP 2-6BC XLP 2-EFM-6BC odpínač bez svorek odpínač svorky 6BC odpínač elektronický monitor stavu pojistek svorky 6BC 1SEP101892R0001 1SEP101892R0002 1SEP101892R0012 2,5 3,02 3,2 XLP 630 A XLP XLP 3-6BC XLP 3-EFM-6BC odpínač bez svorek odpínač svorky 6BC odpínač elektronický monitor stavu pojistek svorky 6BC 1SEP101975R0001 1SEP101975R0002 1SEP101975R0012 3,7 4,25 4,4 Vysvětlivky: XLP základní provedení pojistkového odpínače XLP 00-A60/60-EFM-3BC Velikost odpínače (pojistek) Axx/yy EFM 6CC 3BC 3TC 3FC 3M8 3M10 Adapter Vzdálenost přípojnic Hloubka [mm] elektronický monitor stavu pojistek klecových svorek (Cage Clamps) (XLP 000) můstkových svorek (Bridge Clamps) trojnásobných svorek (Triple Clamps) napájecích svorek (Feeding Clamps) šroubů podložkou šroubů M10 podložkou 14 .Easy Line Objednací údaje XLP pólové 14 Typ XLP 000, 100 A XLP 000-6CC odpínač svorky 6CC 1SEP201428R0001 0,46 Popis Objednací číslo ks Hmot. [kg] XLP 00, 160 A XLP XLP 00-6BC XLP 00-EFM-6BC odpínač bez svorek odpínač svorky 6BC odpínač elektronický monitor stavu pojistek svorky 6BC 1SEP101890R0001 1SEP101890R0002 1SEP101890R0012 0,55 0,63 0,68 XLP 00, adaptérem pro montáž přípojnice XLP 00-A60/60-3BC-Down XLP 00-A60/60-3BC-Up XLP 00-A40/95-3BC-Down XLP 00-A40/75-3BC-Down XLP 00-A40/75-3M8-Down XLP 00-A40/120-3BC-Down XLP 00-A40/120-3M8-Down odpínač adapter A60/60 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A60/60 svorky 3BC, kabel nahoře odpínač adapter A40/95 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A40/75 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A40/75 šrouby 3M8 kabel dole odpínač adapter A40/120 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A40/120 šrouby 3M8 kabel dole 1SEP101916R0001 1SEP101917R0001 1SEP101889R0002 1SEP101898R0002 1SEP101898R0004 1SEP101899R0002 1SEP101899R0004 0,95 0,95 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2 XLP 250 A XLP XLP 1-6BC XLP 1-EFM-6BC odpínač bez svorek odpínač svorky 6BC odpínač elektronický monitor stavu pojistek svorky 6BC 1SEP101891R0001 1SEP101891R0002 1SEP101891R0012 1,6 1,8 1,97 XLP1, adaptérem pro montáž přípojnice XLP 1-A60/85-3BC-Down XLP 1-A60/85-3BC-Up XLP 1-A40/120-3BC-Down XLP 1-A40/120-3M10-Down odpínač adapter A60/85 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A60/85 svorky 3BC, kabel nahoře odpínač adapter A40/120 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A40/120 šrouby 3M10, kabel dole 1SEP101918R0001 1SEP101919R0001 1SEP101912R0002 1SEP101912R0004 2,47 2,47 2