ABB - Přístroje nízkého napětí - Pojistkové řadové odpínače typy XLP a SLP 100...630 A / 400...690 V

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB Elsynn

Strana 14 z 23Poznámky redaktora
Easy Line Objednací údaje XLP pólové 14 Typ XLP 000, 100 A XLP 000-6CC odpínač svorky 6CC 1SEP201428R0001 0,46 Popis Objednací číslo ks Hmot. [kg] XLP 00, 160 A XLP XLP 00-6BC XLP 00-EFM-6BC odpínač bez svorek odpínač svorky 6BC odpínač elektronický monitor stavu pojistek svorky 6BC 1SEP101890R0001 1SEP101890R0002 1SEP101890R0012 0,55 0,63 0,68 XLP 00, adaptérem pro montáž přípojnice XLP 00-A60/60-3BC-Down XLP 00-A60/60-3BC-Up XLP 00-A40/95-3BC-Down XLP 00-A40/75-3BC-Down XLP 00-A40/75-3M8-Down XLP 00-A40/120-3BC-Down XLP 00-A40/120-3M8-Down odpínač adapter A60/60 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A60/60 svorky 3BC, kabel nahoře odpínač adapter A40/95 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A40/75 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A40/75 šrouby 3M8 kabel dole odpínač adapter A40/120 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A40/120 šrouby 3M8 kabel dole 1SEP101916R0001 1SEP101917R0001 1SEP101889R0002 1SEP101898R0002 1SEP101898R0004 1SEP101899R0002 1SEP101899R0004 0,95 0,95 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2 XLP 250 A XLP XLP 1-6BC XLP 1-EFM-6BC odpínač bez svorek odpínač svorky 6BC odpínač elektronický monitor stavu pojistek svorky 6BC 1SEP101891R0001 1SEP101891R0002 1SEP101891R0012 1,6 1,8 1,97 XLP1, adaptérem pro montáž přípojnice XLP 1-A60/85-3BC-Down XLP 1-A60/85-3BC-Up XLP 1-A40/120-3BC-Down XLP 1-A40/120-3M10-Down odpínač adapter A60/85 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A60/85 svorky 3BC, kabel nahoře odpínač adapter A40/120 svorky 3BC, kabel dole odpínač adapter A40/120 šrouby 3M10, kabel dole 1SEP101918R0001 1SEP101919R0001 1SEP101912R0002 1SEP101912R0004 2,47 2,47 2.8 2,75 XLP 400 A XLP XLP 2-6BC XLP 2-EFM-6BC odpínač bez svorek odpínač svorky 6BC odpínač elektronický monitor stavu pojistek svorky 6BC 1SEP101892R0001 1SEP101892R0002 1SEP101892R0012 2,5 3,02 3,2 XLP 630 A XLP XLP 3-6BC XLP 3-EFM-6BC odpínač bez svorek odpínač svorky 6BC odpínač elektronický monitor stavu pojistek svorky 6BC 1SEP101975R0001 1SEP101975R0002 1SEP101975R0012 3,7 4,25 4,4 Vysvětlivky: XLP základní provedení pojistkového odpínače XLP 00-A60/60-EFM-3BC Velikost odpínače (pojistek) Axx/yy EFM 6CC 3BC 3TC 3FC 3M8 3M10 Adapter Vzdálenost přípojnic Hloubka [mm] elektronický monitor stavu pojistek klecových svorek (Cage Clamps) (XLP 000) můstkových svorek (Bridge Clamps) trojnásobných svorek (Triple Clamps) napájecích svorek (Feeding Clamps) šroubů podložkou šroubů M10 podložkou 14