Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem METRA BLANSKO a.s.

A P C B PU 187.1 MEGMET 1000 D k měření izolačních odporů METRA BLANSKO a.s. (2001)

Přístroj PU 187.1 MEGMET 1000 D slouží k měření izolačních odporů, odporu ochranného vodiče. Jmenovitá měřicí napětí pro měření izol. odporů jsou 50,100, 250, 500 a 1000V. Přístroj umožňuje informativní ověření přepěťových ochran druhého a třetího stupně ochrany, tedy svodičů třídy C a D v nichž jsou použity polovodičové ochranné prvky (varistory, supresorové diody). Lze měřit i přepěťové ochrany datových a napájecích rozvodů s maximálním pracovním napětím 1000V.

A P C B PU 570 multimetr pro měření účastnické smyčky METRA BLANSKO a.s. (2001)

Přístroj je určen pro měření odporu, stejnosměrného a střídavého napětí účastnických smyček s metalickými kabely při jejich kontrole, při vyhledávání závad a při opravách v místních telekomunikačních sítích ...

A P C B PU 560 pro měření odporu, napětí účastnických smyček METRA BLANSKO a.s. (2001)

Přístroj je určen pro měření odporu, stejnosměrného a střídavého napětí účastnických smyček s metalickými kabely při jejich kontrole, při vyhledávání závad a při opravách v místních telekomunikačních sítích ...

A P C B PU 550 pro provozní měření osvětlení v průmyslových provozech METRA BLANSKO a.s. (2001)

Přístroj PU 550 je určen pro provozní měření osvětlení v průmyslových provozech a napracovištích za účelem údržby osvětlení nebo kontroly intenzity osvětlení. Dále jím lzeměřit osvětlení komunikací a provádět některá laboratorní měření v rozsahu jehotechnických možností.

A P C B PU 186 MEGMET 2500 D k měření izolačních odporů a odporu ochranného vodiče METRA BLANSKO a.s. (2001)

Přístroj PU 186 MEGMET 2500 D slouží k měření izolačních odporů ... a odporu ochranného vodiče. Dále měří stejnosměrná i střídavá napětí do 1000V. Jmenovitá měřicí napětí pro měření izolačních odporů jsou 500, 1000 a 2500V. Měřicí proud při měření odporu ochranného vodiče je min. 200mA. Přístroj MEGMET 2500 D splňuje požadavky norem DIN 57 413/VDE 0413,1. díl: Měřiče izolačního odporu a ČSN 33 1600 - Revize a kontroly el. ručního nářadí během použití. Přístroj odpovídá požadavkům elektromagnetické kompatibility dle: ČSN EN 55022, ...

A P C B Testovací moduly PD 194.1 a PD 194.1 k ověření funkčnosti přístrojů PU184 DELTA METRA BLANSKO a.s. (2001)

Testovací moduly jsou určeny k rychlému orientačnímu ověření funkčnosti přístrojů PU184 DELTA a následných typů. Lze je používat i k ověřování přístrojů pro revize elektrických spotřebičů dle ČSN 331610 od jiných výrobců. Modul připojený k reviznímu přístroji simuluje měřený spotřebič. PD 194.1- Testovacím modulem lze indikovat fázový vodič v jednofázové síťové zásuvce a stav ochranného vodiče. Lze jím ověřit měření proudů ...

A P C B Kabelový můstek M1T 450 slouží pro měření vlastností kabelů a pro lokalizaci závad METRA BLANSKO a.s. (2001)

Kabelový můstek M1T 450 slouží pro měření některých vlastností kabelů a pro lokalizaci závad na nich. Lze jím měřit můstkovou metodou od nuly do 120 kohm, izolační odpory výchylkovou metodou od nuly do 10 Gohm. Lokalizaci závad lze provádět metodou Varleyovou, Murrayovou a jejich obměnami. Vlastní měřicí most je napájen z vlastních zdrojů buď stejnosměrným napětím o velikosti přibližně 10 V nebo 100 V, nebo střídavým napětím 1 V / 800 Hz, nebo impulsním napětím 120 V / 1,7 Hz. Pro zaměřování vysokoohmových závad lze použít vnější stejnosměrný zdroj o napětí maximálně ...

A P C B M1T455 můstek k měření kapacitních nerovnováh a kapacit METRA BLANSKO a.s. (2000)

Můstek M1T455 je určen k měření kapacitních nerovnováh a kapacit metalických telekomunikačních kabelů při jejich kontrole, při vyhledávání závad a při opravách v místních telekomunikačních sítích. Měření kapacitních nerovnováh můstkovou metodou jednofrekvenční měření na kmitočtu 800Hz číslicové i analogové zobrazení při měření kapacitních nerovnováh K1, K2, K3, E1, E2 a E3 do ±1,999 nFs rozlišením 1 pF možnost posunutí měřicího rozsahu o ±2,000 nF kompenzace kapacitních nerovnováh měřicího kabelu min. o ±40 pF ...