PU 580 měřič izolace

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

Přístroj je určen zejména pro měření na telekomunikačních kabelech a to i ve velmi zarušeném prostředí. Měří izolační odpory, odpory žil, střídavé i stejnosměrné napětí. Přístroj měří: - izolační odpor (žil, stínicí fólie, pancíře) v rozsahu 100kΩ až 20GΩ napětím 100V nebo 500V - odpor žil, stínicí fólie a pancíře na rozsazích 199,9Ω a 1999Ω - stejnosměrné napětí na rozsazích ±199,9V a ±600V - střídavé napětí na rozsazích 199,9V a 600V ...