PNE 34 8034 Zkoušky izolátorových závěsů obloukovými zkraty

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Norma platí pro izolátorové závěsy skládající se z izolátorů z keramického materiálu,skleněného nebo kompozitního materiálu, používané na venkovních a trakčních vedení sejmenovitým napětím nad 1000 V a kmitočtem v rozsahu 15 Hz až 100 Hz.Tato norma také platí pro izolátorové závěsy podobného provedení, používané v rozvodnáchpro napětí a kmitočet uvedený výše.Tato norma neplatí pro izolátorové závěsy montované na nekovové sloupy či stožáry.


Jak získat tento dokument?