PU 187.2 MEGMET 1000 D k měření izolačních odporů do hodnoty 20Gohm

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

Přístroj PU 187.2 MEGMET 1000 D slouží k měření izolačních odporů do hodnoty 20Gohm, odporu ochranného vodiče do 2kohm a délky vodiče do 20km. Jmenovitá měřicí napětí pro měření izolačních odporů jsou 50, 100, 250, 500 a 1000V. Přístroj umožňuje informativní ověření přepěťových ochran druhého a třetího stupně ochrany, tedy svodičů třídy C a D v nichž jsou použity polovodičové ochranné prvky (varistory, supresorové diody). Lze měřit i přepěťové ochrany datových a napájecích rozvodů s maximálním pracovním napětím 1000V.