Wago: WAGO-I/O-SYSTEM 750, Řada 750 XTR

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR je svojí tmavou barvou snadno rozpoznatelný. Využijte jedinečnou přidanou hodnotu, kterou Vám tento systém nabízí pro automatizaci v extrémních podmínkách:minimální rozměry, nízké pořizovací náklady, nízká energetická náročnost, nízké náklady na údržbu, praktická investice, maximální spolehlivost zařízení, rostoucí produktivita.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: Wago ČR

Strana 7 z 7Poznámky redaktora
wago.o.0D-02/14-TištěnovČeskérepublice-Technickézměnyvyhrazeny WAGO–Elektro spol.XTRBrožura1.0CZ-1. Rozvodova 1116/36 143 Praha Modřany Telefon: Fax: +420 261 090 144 E-mail: automatizace@wago.com Internet: www.cz +420 261 090 143 . r