Wago: WAGO-I/O-SYSTEM 750, Řada 750 XTR

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR je svojí tmavou barvou snadno rozpoznatelný. Využijte jedinečnou přidanou hodnotu, kterou Vám tento systém nabízí pro automatizaci v extrémních podmínkách:minimální rozměry, nízké pořizovací náklady, nízká energetická náročnost, nízké náklady na údržbu, praktická investice, maximální spolehlivost zařízení, rostoucí produktivita.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: Wago ČR

Strana 3 z 7Poznámky redaktora
dalším vynikajícím parametrem systému. Svou spolehlivost systém umí prokázat řídkém vzduchu vysoko položené horské stanice. Příkladem mohou být větrné elektrárny, čistírny odpadních vod energetické systémy ostrovním provozu. Odpadnou totiž přídavné komponenty pro chlazení vytápění.m. to platí jak pro náběh systému tak pro ustálený provoz. Maximální povolená provozní výška 000 n. Vaše jasné čtyři výhody: Ušetříte projektování, nákupu, údržbě, ale prostoru pro separátní klimatizaci.EXTRÉM STANDARDEM OD STANDARDU EXTRÉMU Vysoká spolehlivost extrémních klimatický podmínkách eXTRémně odolný vůči teplotám od –40°C +70°C •Nepotřebujeklimatizaci •Snižuje prostorovou náročnost •Nízká energetická servisní náročnost Automatizační systémy dostávají stále častěji oblastí, kde panují velké výkyvy venkovní teploty, která má přímý vliv použité komponenty. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR je absolutně spolehlivý všech okolních podmínek. Je jedno zda jde extrémní mráz, obrovské horko nebo vysokou vlhkost. Díky kompaktním rozměrům WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR potřebujete jen minimální prostor v rozvaděči. Tuto skutečnost potřeba brát opravdu vážně. Mráz –40°C ovlivňuje XTR variantu WAGO-I/O-SYSTEM 750 právě tak málo jako žár slunce při +70°C. . Spoříte ale také značnou energii náklady údržbu