Wago: WAGO-I/O-SYSTEM 750, Řada 750 XTR

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR je svojí tmavou barvou snadno rozpoznatelný. Využijte jedinečnou přidanou hodnotu, kterou Vám tento systém nabízí pro automatizaci v extrémních podmínkách:minimální rozměry, nízké pořizovací náklady, nízká energetická náročnost, nízké náklady na údržbu, praktická investice, maximální spolehlivost zařízení, rostoucí produktivita.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: Wago ČR

Strana 6 z 7Poznámky redaktora
Všechny binární výstupy jsou provedení bez zpětného ovlivnění (použítí safety aplikacích) .0 ms/2vodičové/XTR 750-508/040-000 2./XTR 0750-0453/0040-0000 0–20 S.0 A/Diagnostika/XTR 750-1515/040-000 0./XTR 0750-0457/0040-0000 ±10 S.Procesorové moduly 750-880/040-000 ETHERNET procesorový modul/XTR 750-880/040-001 ETHERNET telemetrická stanice/XTR 750-838/040-000* CANopen proc.000 rázů) EMC EMC příchozí rušení EMC vyzařování • 61000-6-1 • 61000-6-2 • 61131-2 • Lodní doprava • 50121-3-2 • 50121-4 • 50121-5 • 60255-26 • 60870-2-1 • 61850-3 • IEC 61000-6-5 • IEEE 1613 • VDEW: 1994 • 61000-6-3 und 61000-6-4 • 61131-2 • 60255-26 • Lodní doprava • 60870-2-1 (Použití průmyslu budovách) • 61850-3 (Použití průmyslu budovách) • 50121-3-2 • 50121-4 • 50121-5 750-880/040-000 750-1405/040-000 0750-0457/0040-0000 0750-0652/0040-0000 Pro WAGO platí jen jediné pravidlo: vysoká kvalita.0 ms/XTR 750-1415/040-000 3.0 A/relé 2CO/XTR Analogové vstupy výstupy 0750-0468/0040-0000 0–10 S. Kombinovaný provoz (standardní moduly XTR moduly) je možný jedné stanici, když jsou jednotlivé skupiny sebe navzájem glavanicky oddělené.5 A/2vodičové/XTR 750-407/040-000 220 3.E. modul 640/832KB DSUB/XTR Komunikační moduly 750-352/040-000 ETHERNET komunikační modul/XTR 750-333/040-000* PROFIBUS komunikační modul DP/V1/XTR 750-338/040-000* CANopen komunikační modul DSUB/XTR Binární vstupy výstupy 750-1405/040-000 3.E. Díky tomu zajištěno, že rozmanité požadavky příslušných norem, schválení mezinárodních směrnic jsou systémem 750 XTR optimálně naplněny mnoha případech překročeny./XTR 0750-0455/0040-0000 4–20 S. Vývoj všech komponent proto pod přísnou kontrolou vlastní certifikované laboratoře, jejíž kritéria jsou přísnější než dané normy./XTR 0750-0464/0040-0000 2/4 RTD konfigurovatelný/XTR 0750-0469/0040-0000 konfigurovatelný pro termočlánky/XTR 0750-0559/0040-0000* 0–10 DC/XTR 0750-0557/0040-0000* ±10 DC/XTR 0750-0563/0040-0000 0/4–20 mA/6–18 DC/16 Bit/XTR Komunikační, napájecí ostatní moduly 0750-0652/0040-0000 Sériové rozhraní RS232/RS485/XTR 0750-0602/0040-0000 napájecí moduly/XTR 0750-0624/0040-0001 filtrační napájecí modul filtrací/HI/XTR 0750-0613/0040-0000 napájecí modul (interní sběrnice)/XTR 0750-0626/0040-0000 filtrační napájecí modul/HI/XTR 0750-0612/0040-0000 0–230 AC/DC napájecí modul/XTR 0750-1605/0040-0000 Rozšíření potenciálu 16+/XTR 0750-1606/0040-0000 Rozšíření potenciálu 16-/XTR 0750-0600/0040-0000 Zakončovací modul/XTR * dostupnost dubna 2014 Všeobecné technické údaje Schválení, normy směrnice WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR přehled Všeobecné technické údaje Napěťová odolnost (EN 60870-2-1): Nasazení kombinovaném režimu • 0,5 AC/775 DC 1,0 izolační napětí (VW1) • 230 2,5 AC/3,5 DC 5,0 izolační napětí (VW3) Teplota Bez zpětného ovlivňování • Okolní teplota: –40°C +70°C • Skladovací teplota: –40°C +85°C Kondenzace Schválení • Krátkodobá kondenzace dle 3K7 / EN 60721-3-3 (mimo mlhy tvoření námrazy) • CE • UL508 přípravě) • Lodní doprava přípravě) • Použití jiskrově bezpečných aplikacích, zóna 2/22 přípravě) Vibrace • dle 60068-2-6 Normy směrnice Mechanická pevnost a odolnost proti vibracím • IEC 60068-2-6 (zrychlení 5g) • 60870-2-2 • 61131-2 • IEC 60721-3-1 • IEC 60721-3-3 Odolnost proti rázům: • IEC 60068-2-27 (15g/11 ms/poloviční sinus) • IEC 60068-2-29 (25g/6 ms/1.0 ms/XTR 750-517/040-000 230 1.E.E