Wago: WAGO-I/O-SYSTEM 750, Řada 750 XTR

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR je svojí tmavou barvou snadno rozpoznatelný. Využijte jedinečnou přidanou hodnotu, kterou Vám tento systém nabízí pro automatizaci v extrémních podmínkách:minimální rozměry, nízké pořizovací náklady, nízká energetická náročnost, nízké náklady na údržbu, praktická investice, maximální spolehlivost zařízení, rostoucí produktivita.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: Wago ČR

Strana 6 z 7Poznámky redaktora
/XTR 0750-0455/0040-0000 4–20 S./XTR 0750-0453/0040-0000 0–20 S.E./XTR 0750-0464/0040-0000 2/4 RTD konfigurovatelný/XTR 0750-0469/0040-0000 konfigurovatelný pro termočlánky/XTR 0750-0559/0040-0000* 0–10 DC/XTR 0750-0557/0040-0000* ±10 DC/XTR 0750-0563/0040-0000 0/4–20 mA/6–18 DC/16 Bit/XTR Komunikační, napájecí ostatní moduly 0750-0652/0040-0000 Sériové rozhraní RS232/RS485/XTR 0750-0602/0040-0000 napájecí moduly/XTR 0750-0624/0040-0001 filtrační napájecí modul filtrací/HI/XTR 0750-0613/0040-0000 napájecí modul (interní sběrnice)/XTR 0750-0626/0040-0000 filtrační napájecí modul/HI/XTR 0750-0612/0040-0000 0–230 AC/DC napájecí modul/XTR 0750-1605/0040-0000 Rozšíření potenciálu 16+/XTR 0750-1606/0040-0000 Rozšíření potenciálu 16-/XTR 0750-0600/0040-0000 Zakončovací modul/XTR * dostupnost dubna 2014 Všeobecné technické údaje Schválení, normy směrnice WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR přehled Všeobecné technické údaje Napěťová odolnost (EN 60870-2-1): Nasazení kombinovaném režimu • 0,5 AC/775 DC 1,0 izolační napětí (VW1) • 230 2,5 AC/3,5 DC 5,0 izolační napětí (VW3) Teplota Bez zpětného ovlivňování • Okolní teplota: –40°C +70°C • Skladovací teplota: –40°C +85°C Kondenzace Schválení • Krátkodobá kondenzace dle 3K7 / EN 60721-3-3 (mimo mlhy tvoření námrazy) • CE • UL508 přípravě) • Lodní doprava přípravě) • Použití jiskrově bezpečných aplikacích, zóna 2/22 přípravě) Vibrace • dle 60068-2-6 Normy směrnice Mechanická pevnost a odolnost proti vibracím • IEC 60068-2-6 (zrychlení 5g) • 60870-2-2 • 61131-2 • IEC 60721-3-1 • IEC 60721-3-3 Odolnost proti rázům: • IEC 60068-2-27 (15g/11 ms/poloviční sinus) • IEC 60068-2-29 (25g/6 ms/1.0 ms/XTR 750-1415/040-000 3.E.E. Kombinovaný provoz (standardní moduly XTR moduly) je možný jedné stanici, když jsou jednotlivé skupiny sebe navzájem glavanicky oddělené.5 A/2vodičové/XTR 750-407/040-000 220 3.0 A/Diagnostika/XTR 750-1515/040-000 0. Všechny binární výstupy jsou provedení bez zpětného ovlivnění (použítí safety aplikacích) .0 ms/XTR 750-517/040-000 230 1.E.0 ms/2vodičové/XTR 750-508/040-000 2. Vývoj všech komponent proto pod přísnou kontrolou vlastní certifikované laboratoře, jejíž kritéria jsou přísnější než dané normy. Díky tomu zajištěno, že rozmanité požadavky příslušných norem, schválení mezinárodních směrnic jsou systémem 750 XTR optimálně naplněny mnoha případech překročeny. modul 640/832KB DSUB/XTR Komunikační moduly 750-352/040-000 ETHERNET komunikační modul/XTR 750-333/040-000* PROFIBUS komunikační modul DP/V1/XTR 750-338/040-000* CANopen komunikační modul DSUB/XTR Binární vstupy výstupy 750-1405/040-000 3.000 rázů) EMC EMC příchozí rušení EMC vyzařování • 61000-6-1 • 61000-6-2 • 61131-2 • Lodní doprava • 50121-3-2 • 50121-4 • 50121-5 • 60255-26 • 60870-2-1 • 61850-3 • IEC 61000-6-5 • IEEE 1613 • VDEW: 1994 • 61000-6-3 und 61000-6-4 • 61131-2 • 60255-26 • Lodní doprava • 60870-2-1 (Použití průmyslu budovách) • 61850-3 (Použití průmyslu budovách) • 50121-3-2 • 50121-4 • 50121-5 750-880/040-000 750-1405/040-000 0750-0457/0040-0000 0750-0652/0040-0000 Pro WAGO platí jen jediné pravidlo: vysoká kvalita.Procesorové moduly 750-880/040-000 ETHERNET procesorový modul/XTR 750-880/040-001 ETHERNET telemetrická stanice/XTR 750-838/040-000* CANopen proc.0 A/relé 2CO/XTR Analogové vstupy výstupy 0750-0468/0040-0000 0–10 S./XTR 0750-0457/0040-0000 ±10 S