Wago: WAGO-I/O-SYSTEM 750, Řada 750 XTR

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR je svojí tmavou barvou snadno rozpoznatelný. Využijte jedinečnou přidanou hodnotu, kterou Vám tento systém nabízí pro automatizaci v extrémních podmínkách:minimální rozměry, nízké pořizovací náklady, nízká energetická náročnost, nízké náklady na údržbu, praktická investice, maximální spolehlivost zařízení, rostoucí produktivita.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: Wago ČR

Strana 5 z 7Poznámky redaktora
Výkonné pohony vibrační zařízení jsou jen příkladem mnoha dalších možností využití. . Extrémní robustnost řady 750 XTR pro Vás vyplatí dvakrát: Maximální spolehlivos- tí zařízení jistou investicí. (250 m/s2 ) dle normy IEC 60068-2-29, jde XTR vlastní cestou bez ohledu konkurenci.EXTRÉM STANDARDEM OD STANDARDU EXTRÉMU eXTRémně odolný vůči vibracím až zrychlení 5g EN 60068-2-6Vysoká mechanická zatížitelnost •Nasazení vibrujících a rázy namáhaných částech •Zvýšená spolehlivost zařízení •Jistá investice Tam, kde jsou automatizační systémy namontovány přímo částech zařízení s velkými rázy, nutná jejich vysoká odolnost vůči vibracím. Zvláštním využitím jsou pak extrémně drsné pracovní podmínky, jako vrtací souprava pro tunely, kde tímto systémem zajištěn dlouhodobý provoz bez poruch. Nehledě na ušetřený čas nervy. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR tomto případě staví přísných normách: S odolností vůči vibracím 5g dle normy 60068-2-6 (zrychlení 50 m/s2 ) odolností vůči nárazům do (150 m/s2 ) dle normy IEC 60068-2-27, resp