Průmyslové pásky Anticor

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ANTICOR Bohemia s.r.o.

Strana 7 z 20Poznámky redaktora
anticor. Doba, kterou lepidlo vydrží tyto podmínky, rovněž význam. Tyto podmínky vnějšího prostředí budou rozhodující při volbu lepidla. Např. Povrch/Kontakt povrchem: zásadní vliv výkon lepidla. Podmínky: nutné vzít úvahu podmínky, kterým bude páska vystavena kterým bude muset odolávat. Jednotlivé složky chemicky nemění: složky jsou pouze fyzikální stránce zkombinovaný tak, aby tvořily lepidlo. Jak patrné obrázku, přilnavost jednotlivých typů lepidla liší. Teplota: Vystaveni samolepicích pásek extrémním teplotám (jak vysokým, tak nízkým) může mít mimořádnou důležitost při výběru typu lepidla. Každý druh nosné vrstvy určité vlastnosti pro různé oblasti použití, níže jsou uvedeny výhody nevýhody obvyklých materiálů: Nosič Obvyklé použití Výhody Nevýhody PVC Izolační, těsnící, označovací maskovací pásky Dobra přizpůsobivost/tvárnost Odolnost vůči kyselinám Barevna různorodost Mala pružnost nízkých teplot Jista vratnost nataženi Maximální teplotní odolnost °C PE Izolační těsnící pásky Vynikající přizpůsobivost/tvárnost Odolnost proti kyselinám a rozpouštědlům Po nataženi vrací původního stavu, špatná odolnost vůči záření.: teplotní extrémy, přítomnost slunečního světla (UV záření), možná přítomnost vody, oleje nebo rozpouštědel. Maximální teplotní odolnost °C Hliník Spojování izolačních materiálů hliníkovým povlakem, parozábran, utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů, maskovací páska Vynikající ochrana proti vlhkosti prachu Dobra schopnost vést teplo Teplotní odolnost Hliník 315 °C, Ohnivzdornost Odolnost vůči povětrnostním vlivům Nižší pružnost Hliníková folie špatnou odolnost proti kyselinám zásadám Uvedené hodnoty byly stanoveny standardními testovacími metodami představují průměrné údaje hodnoty. Lepidla bázi kaučuku 2. Průmyslové jednostranné pásky, které dodáváme mají dva základní typy lepidel: 1. Pro vytvoření akrylových lepidel jsou složky namíchaný tak, aby vznikly zvláštní chemické struktury, které budu vysoce lepivé. Na rozdíl kaučukových formulaci jednotlivé složky prodělají průběhu zpracovaní chemické změny, aby bylo dosaženo specifických vlastnosti lepidla. • třeba vyvinout počáteční tlak, aby zlepšil rozptyl kontakt lepidla podkladem • Přilnavost časem narůstá. Proto nutné, abyste provedli vlastní testy přesvědčili tak, výrobky jsou vhodné pro vaše specifické účely . Aby byl maximalizován kontakt podkladem - • Podklad musí být hladký, suchý bez nečistot. Lepidla bázi akrylových polymerů Pro vytvořeni kaučukových lepidel přírodní nebo syntetické kaučuky smíchají různými přísadami, čímž vznikne lepivá konzistence. Význam počáteční přilnavosti v poměru trvale přilnavosti ovlivni výběr pásky pro aplikaci, která může být trvala nebo přechodná. Kaučuková lepidla Vysoka počáteční přilnavost Určité narůstání přilnavosti Poměrně dobra přilnavost vodě Dobra pevnost smyku Střední teplotní odolnost °C Špatná odolnost nízkým teplotám Dobra odolnost proti rozpouštědlům Uspokojivá odolnost vůči záření Střední životnost Akrylová lepidla Uspokojivá počáteční přilnavost Postupné narůstání přilnavosti Citlivé vlhkost Vysoka pevnost smyku, vynikající přilnavost oceli Vysoka odolnost proti extrémním teplotám 150 °C Vysoká odolnost nízkým teplotám Vynikající odolnost proti rozpouštědlům Vynikající odolnost proti záření Vynikající životnost Volba nosné vrstvy pásky Průmyslové pásky jsou zařazeny skupin podle materiálu, které jsou použity pro výrobu jejich nosné vrstvy.cz 07 Návod pro výběr vhodné pásky vhodným lepidlem Vzhledem tomu, existuje mnoho různých typů průmyslových pásek, důležité posoudit následující faktory, aby byl vybrán vhodný typ pásky vhodným lepidlem. Čas: Doba, kterou bude lepicí páska sloužit, může být kritickou podmínkou při výběru lepidla.Jednostranné pásky www