Průmyslové pásky Anticor

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ANTICOR Bohemia s.r.o.

Strana 17 z 20Poznámky redaktora
velkou mechanickou pevnost při vynikající pružnosti, odolnost proti otěru, kyselinám, louhům proti záření. Petrolátové pásky jsou protikorozním materiálem vykazující vynikající vlastnosti celou dobu životnosti zemi uloženého zařízení. ale nutné, chránit samotný bleskosvod. Technologický postup izolace spojky Na jeden spoj použijte cca petrolátové pásky ANTICOR® Plast 701-40.cz 17 ANTICOR® Plast 701-40 pro uzemnění Petrolátová páska inhibitory koroze pro ochranu úložných zařízení před korozí Izolace spojek bleskosvodů uzemnění Bleskosvod plní úlohu ochrany majetku. Takto zaizolovaný těsnící spoj dokonale chráněný proti mechanickému poškození a posiluje těsnící schopnosti pásky. Elektrická izolace energetických kabelů nad pod zemí, spojky telefonních kabelů svazkování vodičů. Ovinete nejprve odbočku (spotřebujeme cca pásky m), pak ovíjíme pásovinu (spotřeba cca pásky) tak, aby šrouby spoje byly dokonale zaizolované.anticor. . Jsou zařazeny třídě A30 mechanického namáhání dle normy ČSN 120 68, proto jako mechanická ochrana dokončení izolace používá ještě PVC páska 202 Electrix® SuperFlex. 490-30 Instal Band Instalační plastická páska inhibitory koroze pro těsnění odpadů Odolná vůči vlhkosti, vysoká elektrická pevnost, vysoká přilnavost kovovým povrchům. Pásku používat napětím zužujícím pásku cca 75% původní šířky. Takto izolovaná spojka bleskosvodu dokonale chráněná proti korozi, navíc máme možnost tento spoj kdykoliv bez problému rozebrat.ANTICOR® Plast www. není nejšťastnější řešení. Rozměry: m Barva: sahara Použití: Trvale plastická páska protikorozní ochrany pro izolování spojek uzemnění bleskosvodů. Rozměry: 50, 100 m Barva: olivová Použití: Utěsnění spojů kanalizačního potrubí odpadů, protikorozní ochrana potrubí, tvarovek, armatur atd. Již delší dobu izolování spojek úspěchem používá petrolátové plastická páska ANTICOR Plast 701-40, která nejen chrání vlastní spoj, ale také obsahuje inhibitory koroze. Takový spoj můžeme kdykoliv bez problému rozebrat. Spojka stává nerozebíratelnou bez záruky spolehlivé izolace. Stejným způsobem postupujeme PVC páskou velkou průtažností 202 Electrix® SuperFlex a vytvoříte dostatečnou mechanickou ochranu. Jeden spoj bleskosvodu obsahuje velké množství spojovacích součástí, které při uložení země potřeba izolovat proti korozi. Rozměry: m Barva: černá Použití: Zabezpečení petrolátové pásky Anticor Plast 701-40 proti posunutí při zásypu vlivu okolního prostředí. Například bludné proudy o síle zlikvidují oceli rok ohrožují tak tyto spoje. Na dokončení těsnícího spoje jako mechanická ochrana používá ještě PVC páska 202 Electrix® SuperFlex. 202 Electrix® SuperFlex Profesionální velmi elastická izolační páska lepidlem bázi syntetického kaučuku pro každodenní potřebu. Běžně používaná protikorozní ochrana spojek provádí pomocí asfaltových nátěrů. Pokud použijeme pouze klasickou polyetylenovou izolaci, vzhledem složitosti spojek také není optimální řešení. Dobře pracuje při teplotě -10°C. Nemění své mechanické vlastnosti během celé doby životnosti, trvale elastická. takovém korozním prostředí vzniká postupem času těchto spojích přechodový odpor, který významně zhoršuje elektrické vlastnosti uzemnění