Průmyslové pásky Anticor

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ANTICOR Bohemia s.r.o.

Strana 15 z 20Poznámky redaktora
Spolu páskou vytváří povlak třídy B30 nebo C30 dle normy ČSN EN12068. Pásku pokládat předpětím zužujícím pásku %. ideální pro vyplnění přechodových oblastí rozích kusů, ohybů, fitinků, složitých svařenců svarů. nad rosný bod).ANTICOR® Wrap www. Výplňový tmel udržuje své vlastnosti širokém rozsahu teplot a pod různými vlivy během provozu. Zahřát hořákem teplotu kolem °C (teplota potrubí musí být min. • Nanést 729 ANTICOR Wrap Primer. 100 mm na původní izolaci. Nevystavovat nanesený povlak dlouhodobému působení slunečních paprsků. Tloušťka vrstvy podkladu 75 mikronů (0,05 0,075mm) nechat zaschnout. Skladové číslo Označení pro objednávku: 710 Filler Mastic 7100601503009 710 FillerMastic/60mm 10m 3mm/2,3kg 7101000000007 710 FillerMastic/1kg/kvádr ANTICOR Wrap 762-60 postup izolování rovného úseku třídě B30 • Připravit povrh potrubí mechanickým nářadím minimálně stupeň St3. Doporučená příprava povrchu stupeň Sa2½ dle ISO 8501. • Očistit zajištěný úsek potrubí rzi, prachu, mastnoty vlhkosti. Primer 729 butylkaučukové lepidlo spolu polymerickými pryskyřicemi organickém rozpouštědle. Složení produktu: výplňový tmel 710 Filler Mastic obsahuje izobutylenový kaučuk navržený tak, aby vytvářel plynulé přechody.anticor. Mechanické vlastnosti izolace poskytují ochranu potrubí během manipulace instalace. První poslední závit ovinu provést 100 překrytím. Pásky ANTICOR Wrap 762-60 lze snadno aplikovat ručně nebo pomocí ovíjecího strojku očištěný povrch opatřený nátěrem Primer 729.cz 15 ANTICOR Wrap 762-60 Jednopásková plastová izolace třídě B30 C30 aplikovaná studena Antikorozní systém aplikovaný studena určený pro ochranu distribuční potrubí, svařované spoje, ohyby, t-kusy armatury proti korozi, které pracuje vysoce korozívním prostředí vystavené vysokému namáhání, která může být přítomno zvláště velkých průměrů potrubí. • Pásku začneme navíjet spirálovitě překrytím, přesahem min. Polo-lepkavé složení flexibilní snadno formovatelné, tak aby se přizpůsobil nepravidelným tvarům. Poskytuje vysoce přilnavý podklad pro páskový systém AnticorWrap 762-60. Jeden ovin překrytím vrstvy) nebo C30 dva oviny oba překrytím 50% vrstvy). Systém skládá lepicího systému Primer 729 který vytváří silné soudržné pouto protikorozní pásky ANTICOR Wrap 762-60 připravenému ocelovému povrchu plně kvalifikovaný dle standardů DIN 30672 EN12068 třída B30. odmaštění použít beztuká rozpouštědla (Denaturovaný líh, aceton, technický benzín. . AnticorWrap Primer 729 Kapalný lepící systém AnticorWrap. Pozor! Jsou lehce zápalné látky!). Příprava povrchu St2, St3 nebo Sa2½. Vydatnost: litr cca (200 ml/1 m²) Barva: černá Skladové číslo Označení pro objednávku EAN kód AnticoWrap mono B30/C30 7476207290002 729 AnticorWrap Primer/1litr/ 5906194076089 7476207292006 729 AnticorWrap Primer/200 ml/ 5906194207308 7476260031000 762-60 Anticor Wrap/ 30mm 1,5mm 10m/ 8596270002483 7476260051008 762-60 Anticor Wrap/ 50mm 1,5mm 10m/ 8596270002377 7476260101000 762-60 Anticor Wrap/100mm 1,5mm 10m/ 8596270002384 7476260151005 762-60 Anticor Wrap/150mm 1,5mm 10m/ 8596270002391 Výplňový tmel 710 Filler Mastic Antikorozní trvale elastický výplňový tmel navrženy jako přídavný materiál před aplikací povlaků systémů ANTICOR Wrap. Nátěr ještě lepí, ale nešpiní. • Pozor před nanesením Primeru 729 teplota nesmí být vyšší než 40°C. Čas dosažení suchého stavu závisí teplotě vlhkosti prostředí. • Pro izolace ANTICOR Wrap používejte pouze Primer 729! • Povlak nutné položit nejrychleji nejlépe dosažení polosuchého stavu