Průmyslová elektronika DINEL

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Strana 50 z 76Poznámky redaktora
Kalorimetrické snímače průtoku TFS-35 Pro limitní kontinuální snímání rychlosti proudění kapalných médií a pro hlídání jejich teploty.20 mA spínaný proud max.Průtokoměry • Snímače jsou určeny montáži potrubí, ve kterém probíhá vlastní hlídání proudění a teploty.. ZÁKLADNÍ VARIANTY . • Měření průtoku zobrazováno bargrafu pěti zelenými LED diodami stejném dělení možné volit hranici pro spínání (rozpínání) výstupu.. TFS–35–11 Prodloužený (50 mm) válcový holý stonek. TFS–35–10 Krátký (20 mm) válcový holý stonek. DC typ výstupu TFS-35_-__-_-PFPT TFS-35_-__-_-IFPT(F) 2x PNP 1x PNP, 4... • Lze zvolit buď proudový výstup 4. Technické parametry napájecí napětí .. • Pouzdro nerezové oceli. • Nastavování pomocí magnetického pera.. 300 mA maximální zbytkové napětí v sepnutém stavu 1,5 V teplotní výstup spínací body 15 °C; °C; °C; 60 °C; °C rozsah rychlosti proudění 150 cm/s rozsah pracovních teplot -20 . • Optická indikace stavu proudění teploty pomocí dvou LED.20 mA a limitní PNP výstup, nebo limitní PNP výstupy.. +80 °C maximální přetlak 100 bar procesní připojení závit ½" krytí TFS–35_–_ C-L _ TFS–35_–_ _-A(B,V,H)-L_ _ IP 67 IP 68 Detailnější informace lze najít příslušné dokumentaci výrobku