Průmyslová elektronika DINEL

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Strana 20 z 76Poznámky redaktora
DC typ výstupu (varianta „I“) . vodičové), HART® rozlišení proudového výstupu uA rozsah měření 3000 pF rozlišení 0,01 pro kapacity 300 pF 0,1 pro kapacity 300 3000 pF teplotní chyba (pro rozsah teplot -30 °C) <1 100 pF < měřené hodnoty od 100 3000 pF měřicí frekvence 100 800 kHz nelinearita (elektroniky) max. Technické parametry napájecí napětí .. • Varianty lanovou, tyčovou nebo koaxiální elektrodou.. μA doporučený kabel PVC 2x0,75 mm2 stíněný rozsah pracovních teplot -30 . • Oproti bezkontaktním hladinoměrům probíhá měření celém rozsahu (bez mrtvé zóny začátku nebo konci elektrody)... Kapacitní hladinoměry CLM-70 Určeno spojitému měření výšky hladin kapalin, sypkých materiálů a prášků všech průmyslových odvětvích. +70 °C krytí IP67 Detailnější informace lze najít příslušné dokumentaci výrobku. • Varianty izolovanými elektrodami pro agresivní nebo elektricky vodivá média.Klasifikace zařízení CLM–70 základní provedení pro prostory bez nebezpečí výbuchu (BNV) 17 Kontinuální hladinoměry • Široké spektrum použití, přímá montáž do zásobníků, sil, jímek apod.. • Proudový výstup digitální obousměrnou komunikací HART® . • Kopírování konfigurace mezi hladinoměry pomocí zobrazovacího modulu. . • Oproti radarovým hladinoměrům měří látky extrémně nízkými dielektrickými konstantami (εr ). 1% tlumení nastavitelné s maximální rychlost přeběhu <1s 100%) pro tlumení s chyba proudového výstupu max.. • Jednoduchá instalace nastavení pomocí zobrazovacího modulu DM-70 variantě s OLED LCD displejem