Průmyslová elektronika DINEL

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Strana 40 z 76Poznámky redaktora
Technické parametry napájecí napětí .... • Optická indikace stavu pomocí LED.. • Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera.). +105 °C rozsah pracovních teplot měřené látky -30 . • Možnost vysokoteplotního nevýbušného provedení.Limitní hladinové snímače • Snímání elektricky vodivých nevodivých kapalin (voda, olej, chladící kapaliny, vodní roztoky apod. (PNP 100 mA) rozsah pracovních teplot okolí -25 . +150 °C procesní připojení závit M18x1,5; M20x1,5; NPT½; G ½“; 3/8’’ krytí IP68 Detailnější informace lze najít příslušné dokumentaci výrobku. DC typ výstupu PNP NAMUR spínaný proud max. Klasifikace zařízení CLS–23N základní provedení pro prostory bez nebezpečí výbuchu (BNV) CLS–23E, CLS–23NT vysokoteplotní provedení pro prostory BNV CLS–23Xi II 1/2G IIC Ga/Gb; II IIB Ga CLS–23XiT vysokoteplotní provedení pro Ex II 1/2G IIB Ga/Gb Kapacitní hladinové snímače CLS–23 Miniaturní kapacitní snímače pro detekci výšky hladiny různých druhů kapalin. . • Přímá montáž zásobníků, nádrží, jímek.. • SIL dle normy ČSN 61508.