Přepěťové ochrany KIWA

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: KIWA, spol. s r.o.

Strana 40 z 84Poznámky redaktora
030 84.025 84. číslo 280 130 385 550 AC PO 84.049 PO EWS 84.063 84.047 PO EWS 84.056 84. číslo 260 AC PO N-PE 84.031 84.016 PO LCF 84.065 PO LCF 84.043 PO 84.010 PO LCF 84.033 84.053 84.027 84.035 84.060 PO N-PE 84.026 84.057 84.045 PO 84.029 84.048 PO EWS 84.055 Uc 40 Uc Imax vyhotovenie EWS; LCF diaľková signalizácia nová zmenšená verzia držiaku počet pólov typ PO 3+1 PO 280V/40kA .038 84.003 84.022 84.036 84.001 84. číslo 280 130 385 550 AC PO 84.059 PO LCF 84.062 84.008 84.050 PO EWS 84.064 PO LCF 84.061 Uc TYP Obj.066 PO 84.007 84.006 84.019 PO LCF 84.021 84.070 PO 1+1z 84.040 84.024 84.067 Uc TYP Obj.051 PO 2+1z 84.023 84.009 PO LCF 84.018 84.058 84.037 84.ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU TYP Obj.014 PO EWS 84.039 84.012 PO 84.020 84.069 PO EWS 84.005 84.068 PO EWS 84.028 84.015 PO 3+1z 84.032 84.071 PO 2+1z 84.004 84.046 PO 84.002 84.044 PO 84.034 84.013 PO EWS 84.042 PO LCF 84.017 PO 1+1z 84.054 PO EWS 84.052 PO LCF 84.041 PO 3+1z 84.011 PO 84