Přepěťové ochrany KIWA

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: KIWA, spol. s r.o.

Strana 30 z 84Poznámky redaktora
menších priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch prípojkou zemným káblom pred účinkami prepäťovej vlny Znižuje prepätie obmedzuje energiu prepäťovej vlny Inštalácia: hlavného rozvádzača Použitie ako stupeň ochrany pred prepätím trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím Pre prístroje umiestnené hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím rozsahu T3 Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi bleskoistkami Vyhotovenie: základná časť výmenné ochranné vložky Ochranné vložky otočiteľné voči základni 180o Optická diaľková signalizácia prevádzkového stavu Multifunkčné svorky pre vodiče prepojovacie lišty Nová zmenšená verzia držiaku prepäťových ochrán KIWA rozširujúca aplikačné možnosti prepájania s poprednými výrobcami modulárnych komponentov.... PO e 1+1z e PO e PO e PO 1+1z.ROZMERY PO e ZÁKLADNÉ VYHOTOVENIE Stavy signalizácie zelená OK červená mimo funkcie, nutná okamžitá výmena 30 Na ochranu elektrických sietí zariadení kde nehrozí priamy úder objektu a pripájacích vedení MALÉ OHROZENIE ELEKTROINŠTALÁCIE