Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem KIWA, spol. s r.o.

A P C B Přepěťové ochrany KIWA KIWA, spol. s r.o. (2020)

A P C B KIWA katalog přepěťových ochran KIWA, spol. s r.o. (2012)

KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective Devices) všetkých štandardných kategórií nízkeho napätia. Všetky výrobky sú vyrábané modernými výrobnými postupmi s najvyšším stupňom kontroly kvality, čím sa dosahuje ich vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť pri ich použití. Ich funkčné a spoľahlivostné vlastnosti boli overené národnými certifikačnými orgánmi v zmysle noriem platných pre krajiny použitia. Ponúkaný sortiment SPD KIWA umožňuje predovšetkým projekčným tímom zabezpečiť v projektovaných zariadeniach predpísaný stupeň ich odolnosti voči následkom prepätí rôzneho druhu a to pri nízkych zaobstarávacích ako aj prevádzkových nákladoch. Z hľadiska dlhodobej prevádzky je veľkou prednosťou SPD KIWA ich funkčná a rozmerová kompatibilita s výrobkami iných popredných svetových výrobcov. Sortiment SPD KIWA je pre používateľov účinným prostriedkom pre zvýšenie konkurencieschopnosti vlastných výrobkov na svetových trhoch v širokom rozsahu aplikačných oblastí počínajúc rozsiahlymi investičnými celkami a končiac meracími a ...