Potrubní systémy uložené v zemi

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: FRAENKISCHE CZ s.r.o.

Strana 3 z 36Poznámky redaktora
Bezpečná ochrana kabelů vedení uložených zemi 4 Příklady použití 5 Domovní přípojka Systém Kabuflex plus Typ 750 5 Úprava zahrady Kabuflex plus Furowell 6 Normy předpisy 7 Vlastnosti výhody 9 Trubky Kabuflex 9 Kabu-Seal, Sada prostupových manžet 10 Kabu-IN, Kabu-IN DD, Kabu-BV 11 Furowell12 Instalace13 Návod pokládání trubek Kabuflex 13 Návod montáži těsnicího kroužku Kabu-Seall 20 Návod montáži Kabu-IN Kabu-IN 21 Základová trubka Furowell 22 Přehled systému 23 Vaše spojení námi 35 Obsah H0 LOW SMOKE Venkovní instalace Instalace země Instalace stavebních dutin Podpodlahová instalace mazaniny Instalace betonu Instalace pod omítku Instalace omítku Instalace horkého asfaltu Bez halogenů Low smoke Brání šíření plamene SB Kabuflex