Potrubní systémy uložené v zemi

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: FRAENKISCHE CZ s.r.o.

Strana 21 z 36







Poznámky redaktora
Instalace Nářadí n Šestihranný dlouhý nástavec, velikost klíče (NW 75)/10 (NW 110) n Momentový klíč pro Kabu-IN DD 1 Otevřete vnější žlutý elastomerový kroužek místě spojení. Upozornění Kabelové průchodky nejsou žádné upevňovací body ani ložiska nemohou absorbovat žádné mechanické síly. Upozornění Návody montáži aktuálním znění lze stáhnout sekci stažení adrese www. 5 Vložte kabel segmentové vložky uzavřete. 3 Segmentové kroužky sebe oddělte. Pro bezpečné utěsnění dbejte při umísťování to, aby vnitřní těsnění bylo oblasti nedokončené podlahy nebo potěru, resp. Vnitřní stěnu trubky Kabuflex kabely očistěte čisticím prostředkem nečistot, olejů tuků. 7 Vnější žlutý elastomerový kroužek uložte kolem vnitřní těsnící vložky uzavřete. SB Kabuflex 21 . Ostrým nožem nebo řezákem opatrně oddělte přebytečné segmentové kroužky místě napojení, případě potřeby postupujte zevnitř směrem ven. vnějšího těsnění Kabu-Seal. 4 Podle průměru kabelu určete nejmenší segmentový kroužek tak, aby mezi kabelem segmentovým kroužkem nevznikla žádná vzduchová mezera. 8 Kompletní těsnicí vložku zasuňte trubky Kabuflex. Uživatel těsnicích vložek odpovědný použití vhodných produktů veškeré škody nebo následné škody vzniklé nesprávnou instalací. Naříznutí vložky prstencových segmentů přitom třeba umístit posunutím (odsazením) vůči otvoru těsnění.com Návod montáži Kabu-IN Kabu-IN DD 6 Uzavřete otevřené těsnění kolem segmentové prstencové vložky. 9 Střídavě přitáhněte matice těsnicí vložky, mezi trubkou vnějším obrysem ocelové lisovací příruby vytvoří žlutá patka elastomeru lícující ocelovou lisovací přírubou, Kabu-IN dbejte utahovací momenty.fraenkische. 2 Rozevřete těsnicí vložku vyjměte segmentový kroužek. Kabel musí být koncem trubky nebo Kabu-IN Kabu-IN veden rovně, případně nutné jej zafixovat. Otvory obou částí umístěte vzájemně posunuté