Potrubní systémy uložené v zemi

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: FRAENKISCHE CZ s.r.o.

Strana 21 z 36Poznámky redaktora
fraenkische. Naříznutí vložky prstencových segmentů přitom třeba umístit posunutím (odsazením) vůči otvoru těsnění. 7 Vnější žlutý elastomerový kroužek uložte kolem vnitřní těsnící vložky uzavřete. Upozornění Návody montáži aktuálním znění lze stáhnout sekci stažení adrese www. Otvory obou částí umístěte vzájemně posunuté. 9 Střídavě přitáhněte matice těsnicí vložky, mezi trubkou vnějším obrysem ocelové lisovací příruby vytvoří žlutá patka elastomeru lícující ocelovou lisovací přírubou, Kabu-IN dbejte utahovací momenty. 8 Kompletní těsnicí vložku zasuňte trubky Kabuflex. Upozornění Kabelové průchodky nejsou žádné upevňovací body ani ložiska nemohou absorbovat žádné mechanické síly. Ostrým nožem nebo řezákem opatrně oddělte přebytečné segmentové kroužky místě napojení, případě potřeby postupujte zevnitř směrem ven. 4 Podle průměru kabelu určete nejmenší segmentový kroužek tak, aby mezi kabelem segmentovým kroužkem nevznikla žádná vzduchová mezera. Kabel musí být koncem trubky nebo Kabu-IN Kabu-IN veden rovně, případně nutné jej zafixovat.com Návod montáži Kabu-IN Kabu-IN DD 6 Uzavřete otevřené těsnění kolem segmentové prstencové vložky. vnějšího těsnění Kabu-Seal.Instalace Nářadí n Šestihranný dlouhý nástavec, velikost klíče (NW 75)/10 (NW 110) n Momentový klíč pro Kabu-IN DD 1 Otevřete vnější žlutý elastomerový kroužek místě spojení. 5 Vložte kabel segmentové vložky uzavřete. 2 Rozevřete těsnicí vložku vyjměte segmentový kroužek. Uživatel těsnicích vložek odpovědný použití vhodných produktů veškeré škody nebo následné škody vzniklé nesprávnou instalací. 3 Segmentové kroužky sebe oddělte. SB Kabuflex 21 . Pro bezpečné utěsnění dbejte při umísťování to, aby vnitřní těsnění bylo oblasti nedokončené podlahy nebo potěru, resp. Vnitřní stěnu trubky Kabuflex kabely očistěte čisticím prostředkem nečistot, olejů tuků