OBO LFS Systémy ukládání vedení

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování Systémy plastových instalačních kanálů WDK Systémy kovových úložných kanálů LKM Systémy kanálů s patkovou lištou SKL Systémy propojovacích kanálů VK, systém Dahl Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GK – plastové systémy Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GS – systémy z ocelového plechu Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A – hliníkové systémy Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů Systémy instalačních sloupů ISS Vestavba přístrojů Rejstříky

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO

Strana 55 z 396Poznámky redaktora
Montáž spojovacího profilu Montážní spojovací profily typu 6VG3/. Montáž stabilizačního profilu Ve spojení vertikálně uspořádanými konvek- čními mřížkami nebo obložením konvektorů se příslušné montážní spojovací profily čelní straně naklapávají upevňovacích konzol. Montážní vzdálenosti při montáži konvekčních mřížek . Obložení konvekčními mřížkami Upevňovací otvory pro nástěnné konzoly vy- značí stěně pomocí značkovací šňůry. Montáž spojovacího profilu Kanál pro vestavbu přístrojů GEK montuje na nástěnnou konzolu upevňuje upevňo- vacími šrouby M5. jsou potřebné montáži profilů konvekční mříž- kou, profily typu 6VV3/. Montáž nástěnné konzoly Vyvrtají otvory pro upevnění nástěnných konzol nástěnné konzoly pomocí šroubů a hmoždinek připevní stěnu. Tím zároveň vytvoří vodi- vé propojení kanálu nástěnné konzoly. Montáž kanálu pro vestavbu přístrojů na nástěnnou konzolu Profilové spojky horizontálních konvekčních mřížek nasouvají nástěnné konzoly zaji- šťují upínacím třmenem.. Maxi- mální vzdálenost konzol měla činit 600 mm. Obložení konvektoru, dole uzavřené Obložení konvektoru lze pomocí konvekčních mřížek zřídit také nepřerušeném provedení. Montáž nástěnné konzoly K montáži kanálů pro vestavbu přístrojů GEK s výškou 213 třeba stabilizační profil. Ten se zaklapává stávajících konzol, pouze na čelní straně. Montáž profilové spojky Montujete-li nástěnné konzoly konvekční mřížky, dávejte pozor, aby opěrka mřížko- vých lamel nástěnných konzolách nacházela maximálně 150 před koncem lamel. jsou nutné pro uzavře- ná obložení konvektorů. Volný prostor mezi lamelami podporuje cirkula- ci zajišťuje atraktivní vzhled.06LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand/cs/15/12/2010(LLExport_01185) 55OBOLFS Pomůcka pro montáž příslušenství kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 80 Pomůckaproprojektovánípříslušenstvíkanáluprovestavbupřístrojů Obložení konvektorů často projektuje tak, aby nedotýkalo podlahy, což zjednodušuje čištění místnosti. Obložení konvektoru, dole otevřené Chcete-li nadále zajistit oběh vzduchu míst- nosti, měli byste připojení podlaze provést pomocí konvekčních mřížek. Montáž nástěnné konzoly Postupně vyrovná výška hloubka nástěn- ných konzol konzoly zaaretují.