OBO LFS Systémy ukládání vedení

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování Systémy plastových instalačních kanálů WDK Systémy kovových úložných kanálů LKM Systémy kanálů s patkovou lištou SKL Systémy propojovacích kanálů VK, systém Dahl Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GK – plastové systémy Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GS – systémy z ocelového plechu Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A – hliníkové systémy Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů Systémy instalačních sloupů ISS Vestavba přístrojů Rejstříky

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO

Strana 10 z 396Poznámky redaktora
°C Hořlavost Stupeň V-0 podle 94 Zkouška žhavou smyčkou 960 podle DIN IEC 695 Podrobné údaje naleznete kapitole „Odolnost tvrzeného PVC proti chemikáliím“ části „Další informace“. Dříve používané nastřelovací pistole tímto způso- bem proměnily moderní automa- tické hřebíkovačky. Vlastnosti použitého tvrzeného PVC Vlastnost Hodnota DIN Označení materiálu PVC-U-E-D-08-04-28 podle DIN 7748 Pevnost tahu min. Kanály ocelového plechu hliní- ku: • Pásová pila pilovým listem na tvrdé kovy • Kotoučová pila pilovým lis- tem tvrdé kovy, průměr 350 mm, 80–108 zubů/palec a 2800 ot. podle DIN 400/B Teplotní odolnost při používání max. • Úhlová bruska kotoučem na řezání kovu Zohlednění délkové roztažnosti materiálů Různé materiály mají různou délko- vou roztažnost, kterou třeba zo- hlednit. .OBO LFS 06LFS_Katalog_2010_Neuer_Stand/cs/15/12/2010(LLExport_01185) Zpracování materiálu správným nástrojem Všeobecnápomůckapro projektování Různé materiály vyžadují různé zpracování. Kanály PVC PC/ABS: • Ruční pila jemnými zuby (pil- ka železo) • Děrovka pilovým listem na ocel nebo plast jemnými zu- by • Kotoučová pila pilovým lis- tem plast, průměr 350 mm, 80–108 zubů/palec 2800 ot. Jako velmi užitečné se při pokládce kanálů pro vestavbu přístrojů ukázaly tzv. Tuto skuteč- nost prokázaly zkoušky montáže kanálů pro ukládání vedení ves- tavbu přístrojů, které jsme pří- stroji Spit provedli. Tyto pily umožňují přesné řezání. Těmito přístroji lze mimořád- ně efektivně zpracovávat mnoho výrobků značky OBO. KV/mm podle DIN 481 Povrchový odpor min. podle DIN 455 Odolnost proti elektrickému průrazu min. Roztažnost materiálů PVC, ocel hliník lze určit pomocí níže uvedeného vzorce. 1010 ohmů podle DIN 455 Tvarová tepelná odolnost min./min. ΔL ΔT L délka metrech α součinitel tepelné roztažnosti ΔT změna teploty Součinitel tepelné roztažnosti: • Ocel: 10-6 /1 K • Hliník: 23,1 10-6 /1 K • Tvrzené PVC: 10-6 /1 K Příklady Při teplotním rozdílu výši 20 °C standardní délka 2000 mm mění takto: • tvrzeného PVC 2,84 mm • oceli 0,56 mm • hliníku 0,924 mm Dokonalá souhra pro efektivnější práci Umožnit rychlejší lepší průběh montáže tomto cíli pracujeme stejně intenzivně jako výrobci elek- trických přístrojů. N/mm² podle DIN 455 Prodloužení při přetržení min./min. Firma Spit na- bízí této oblasti přístroje nejvyšší kvality, dokonale koncipované pro elektroinstalační průmysl napří- klad podobě modelu Pulsa 700E. kapovací pily