Manuál pro realizaci tvarových prvků tras systému MERKUR2

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: ARKYS, s.r.o.

Strana 5 z 40Poznámky redaktora
5 OK správný břit Setting jaws sheared wire nesprávný břit OK klíč 10 OK OK OK správný břit Setting jaws sheared wire nesprávný břit ochranné pomůcky Pro dosažení deklarované nosnosti kabelové trasy nutné vždy před tvarovanou částí použít vhodné kotvící prvky (viz příslušenství MERKUR)