Manuál pro realizaci tvarových prvků tras systému MERKUR2

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: ARKYS, s.r.o.

Strana 34 z 40Poznámky redaktora
34 Prostorové tvarování 50, 100 mm R412 R552 R63 R272 R412 R552 R63 R272 1× 2× 3× 4× R mm R 270 mm R 410 mm R 550 mm Prostorové ohyby tras jako přechod vodorovné do svislé montáže provádí podle požadavku na poloměr ohybu trasy. 4× . Poloměry ohybů ohýbací diagram platí pro výšku bočnice mm. Při větším počtu prostřižení je možné dosáhnout ještě větších poloměru ohybu