Manuál pro realizaci tvarových prvků tras systému MERKUR2

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: ARKYS, s.r.o.

Strana 34 z 40Poznámky redaktora
4× .34 Prostorové tvarování 50, 100 mm R412 R552 R63 R272 R412 R552 R63 R272 1× 2× 3× 4× R mm R 270 mm R 410 mm R 550 mm Prostorové ohyby tras jako přechod vodorovné do svislé montáže provádí podle požadavku na poloměr ohybu trasy. Poloměry ohybů ohýbací diagram platí pro výšku bočnice mm. Při větším počtu prostřižení je možné dosáhnout ještě větších poloměru ohybu