Manuál pro realizaci tvarových prvků tras systému MERKUR2

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: ARKYS, s.r.o.

Strana 33 z 40Poznámky redaktora
Křížení tras . Šířka hlavní trasy tomto případě nerozhoduje.33 150 300 mm Křížení tras širších než 100 provádí jako dva protilehlé T-spoje. Provedení spojů řídí roz- měrem připojované trasy