Katalog produktů KMB systems

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: K M B systems, s.r.o.

Strana 70 z 126Poznámky redaktora
Při použití protokolu Modbus přístroj umožňuje volitelně aktivovat převod protokolu Modbus TCP Modbus RTU. Přístroj jednoduše přeposílá veškerá příchozí data Ethernetu linku RS-485 odpovědi jsou odeslány zpět. Data přijatá RS-485 mo- hou být zpracována aplikací ENVIS nebo jakoukoliv SCADA aplikací podporou Modbus. použitím tohoto modulu můžete přistupovat Vašim přístrojům RS-485 přes Ethernet. RS-485 MODBUS RTU ETHERNET SMY 133 gateway 3rd party Modbus Device multifunctional panel meter SMY 133 multifunctional panel meter 3rd party Modbus Device PA 144 Power Analyzer N k4 X1 A2 G B/1 A/2 COM1 COM2 DI Podporované přístroje ARTIQ 144, SMC 133, SMC 144, SMY 133, SMZ 133 69 .VESTAVNÉ ANALYZÁTORY Volitelné moduly Modul (Ethernet Serial) ES ETH RS485 SMC 144 Power Analyzer Přístroj modulem Ethernet Serial slouží jako brána mezi Ethernetem sériovou linkou (RS-485)