Katalog produktů KMB systems

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: K M B systems, s.r.o.

Strana 30 z 126Poznámky redaktora
29 . UDP ETH SMC 144 UP module Modul umožňuje přístrojům odesílat měřená data přes Ethernet prostřednictvím pro- tokolu UDP přednastavený server.VESTAVNÉ ANALYZÁTORY SMC 235 Objednací diagram Volitelné firmwarové moduly PQ S Modul S Aktivuje detailní vyhodnocení kvality energie dle 50160 (třída zvláštního archivu PQ. GO Modul GO Modul pro detekci přesný záznam jakýchkoliv poruch napětí. ES ETH RS485 SMC 144 Power Analyzer Modul ES Přístroj modulem Ethernet Serial slouží jako brána mezi Ethernetem sériovou linkou (RS-485).2. Řízení komunikace strany serveru není nutná. Tento modul paměti zaznamenává osciloskopické průběhy (oscilogramy) napětí proudu, volitelná jak vyhra- zená pamět’ tak pre post trigger. SH 9kHz 2kHz Modul SH Modul umožňuje přístroji měřit harmonické rozsahu kHz kHz. Modul dále umožňuje vyčítat pamět’ přístroje prostřednictvím protokolu Modbus. Přístroj měří úroveň napětí zvolené frekvenci a ukládá získané informace. Použitím tohoto modulu mů- žete přístroj nastavit pro čtení záznam jakýchkoliv registrů Modbusu jakýchkoli přístrojů připojených lince RS-485. Zpřístupňuje také registry Modbusu pro možnost nepřetržitého sledování kvality SCADA aplikacemi. 2 9 MM 2 9 SMC 144 Power Analyzer 2 9 Modul MM Modbus Master modul rozšiřuje schopnosti záznamu přístroje. použitím tohoto modulu můžete přistupovat Vašim přístrojům RS-485 přes Ethernet. Zahrnuje flikr, meziharmonické úrovně HDO napět’ové události. Takzvané supra- harmonické napětí proudu jsou měřeny souladu normou 61000-4-7 ed. HDO Modul HDO HDO modul umožňuje přístroji detekovat, vyhodnocovat, dekódovat ukládat telegramy HDO přenášené distribučních sítích