Katalog produktů 4elektro

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ELKOV elektro a.s.

Strana 9 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
č.: VÝkON: DOBA svíCeNí: NApětí: ZDROJ: CHrOm. číslO 81188685 81188684 Cena bez DPH 376,30 Kč 376,30 Kč OBJ.č.č.: VÝkON: NApětí: ZDROJ: mONtáž: Krytí rOzměry: čiDlO: čiDlO DOsAH: čiDlO CitilivOst: DOBA sepNutí: BARVA: mAteriál: 81188685 230 E27 přisazené IP44 303x110 120° -2000 lx 10 sec - 10 min stříbrná plast 81188684 230 E27 přisazené IP44 303x110 120° -2000 lx 10 sec - 10 min bílá plast OBJ.: mONtáž: 81294156 230 4000 přisazené Krytí rOzměry: AKumulátOr: BARVA: mAteriál: NABíJeNí: IP20 330x105x80 NiCd 3,6 V/1,5 čírá/bílá plast h OBJ.: VÝkON: NApětí: ZDROJ: mONtáž: Krytí rOzměry: BARVA: mAteriál: 81188683 230 E27 přisazené IP44 275x80 bílá plast+sklo nemO Obj. číslO 81188683 Cena bez DPH 299,23 Kč .SVÍTIDLA SVÍTIDLA nOUZOVÉ sVíTIDlO Obj. číslO 81294156 Cena bez DPH 406,68 Kč melmA senZOR Obj