Katalog produktů 4elektro

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ELKOV elektro a.s.

Strana 10 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
: VÝkON: NApětí: ZDROJ: mONtáž: Krytí rOzměry: BARVA: mAteriál: 81188682 230 E27 přisazené IP44 275x80mm bílá plast čiDlO čiDlO DOsAH čiDlO CitlivOst DOBA sepNutí 160°-360° 1-9 -2000 -12 min OBJ.: VÝkON: NApětí: ZDROJ: mONtáž: Krytí světelNÝ tOK: rOzměry: BARVA: 81494880 230 V 72x SMD LED přisazené IP44 970 280x100 bílá mAteriál: čiDlO čiDlO DOsAH čiDlO CitlivOst DOBA sepNutí CHrOmAtič- NOst: plast+ sklo 160°-360° -2000 -12 min 4100 K OBJ. číslO 81188682 Cena bez DPH 591,40 Kč nemO leD senZOR Obj.č.č. číslO 81494880 81494879 Cena bez DPH 991,53 Kč 991,53 Kč OBJ.: VÝkON: NApětí: ZDROJ: mONtáž: Krytí světelNÝ tOK: rOzměry: BARVA: 81494879 230 V 72x SMD LED přisazené IP44 970 280x100 bílá mAteriál: čiDlO čiDlO DOsAH čiDlO CitlivOst DOBA sepNutí CHrOmAtič- NOst: plast+ sklo 160°-360° -2000 -12 min 3000.č.SVÍTIDLA SVÍTIDLA nemO senZOR Obj