Katalog produktů 4elektro

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ELKOV elektro a.s.

Strana 13 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
: prŮměr vODiče: mAteriál: Krytí: BARVA: prOvOzNí prOstŘeDí: 81266647 5,0 10,0 nylon IP68 šedá -40°C +85°C rOzměr D2: rOzměr D1: rOzměr B1: rOzměr l1: rOzměr l2: rOzměr l3: 13,2 PG-11 9,6 8,2 15,4 18,3 mm .č.: veliKOst: BAleNí: BARVA: 81295645 1-4 ks/bal bílá 81295646 4-6 ks/bal bílá 81295647 6-10 ks/bal bílá 81295648 ks/bal bílá 81295649 ks/bal bílá VÝVODKY Obj.SVoRKoVNICE VÝVoDKY SVoRKoVNICE A VÝVoDKY sVORKOVnICe Obj.č. číslO 81266647 Cena bez DPH 5,88 Kč OBJ. číslO 81295645 81295646 81295647 81295648 81295649 Cena bez DPH 6,65 Kč 7,58 Kč 11,84 Kč 23,94 Kč 46,55 Kč OBJ