Katalog produktů 4elektro

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ELKOV elektro a.s.

Strana 12 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
číslO 81686064 81686066 81686068 81686065 81686067 81686069 Cena bez DPH 13,72 Kč 20,00 Kč 24,88 Kč 13,72 Kč 20,00 Kč 24,88 Kč OBJ.SVoRKY A MŮSTKY SVoRKY MŮSTKY sVORKY KRAbICOVÉ Obj.: pOčet pÓlŮ: prŮŘez vODiče : v BAleNí: BARVA ODliŠeNí: vÝŠKA: hlOUBkA: ŠiŘKA: prOvOzNí prOstŘeDí: 80998812 1,0/ 2,5 100 čirá/ červené odlišení 9,5 9,5 10,5 450 -30°C +110°C 80998813 1,0/ 2,5 100 čirá/ oranžové odlišení 9,5 9,5 13,5 450 -30°C +110°C 80998814 1,0/ 2,5 100 čirá/ žluté odlišení 9,5 9,5 17,2 450 -30°C +110°C 80998815 1,0/ 2,5 100 čirá/ šedé odlišení 9,5 9,5 21,1 450 -30°C +110°C 80998816 1,0/ 2,5 čirá/ černé odlišení 16,8 16,8 17,5 450 -30°C +110°C 80998850 1,0/ 2,5 100 šedá 15,8 20,8 8,1 450 -30°C +110°C 80998852 1,0/ 2,5 100 bílá 15,8 20,8 9,5 450V -30°C +110°C OBJ.č.: pOčet svOreK: prŮŘez pevNÝ - lANkO: ODOlNOst: BARVA: mAteriál: prOvOzNí prOstŘeDí: 81686064 1,5-16, 1,5-10 samozhášivý modrá termoplast, kov max 230 V 81686066 1,5-16, 1,5-10 samozhášivý modrá termoplast, kov max 230 V 81686068 1,5-16, 1,5-10 samozhášivý modrá termoplast, kov max 230 V 81686065 1,5-16, 1,5-10 samozhášivý zelená termoplast, kov max 230 V 81686067 1,5-16, 1,5-10 samozhášivý zelená termoplast, kov max 230 V 81686069 1,5-16, 1,5-10 samozhášivý zelená termoplast, kov max 230. číslO 80998812 80998813 80998814 80998815 80998816 80998850 80998852 Cena bez DPH 2,22 Kč 2,53 Kč 3,34 Kč 3,72 Kč 10,68 Kč 3,83 Kč 4,42 Kč mŮsTKY Obj.č