Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Solid Team s.r.o.

A P C B Připravovaná legislativa dozoru 2001 Solid Team s.r.o. (2001)

Tento návrh souvisí s připravovanou změnou v oblasti inspekce práce. Nově připravovaný zákon bude upravovat zajištění bezpečnosti technických zařízení po zrušení zákona o státním odborném dozoru. Měl by rovněž zaručit dosažení kompatibility s právem EU, zejména se směrnicí č. 89/655/EEC ze dne 30.11.1989 o minimálních požadavcích na ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků při používání pracovního zařízení a s pozměňovací směrnicí č. 95/65/EEC z 5.12.1995.

A P C B Sborník přednášek 12. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2000)

Podnikání v elektrotechnických oborech Ing. František Grossmann Přehled právních a technických norem Jiří Hemerka dipl.tech., Ing. Vladimír Plhal - SET Olomouc Nová energetická legislativaIng. František Plecháč,SEI- ústřední inspektorát, Praha Odborná způsobilostIng. Michal Kříž Evropské požadavky na výchozí a pravidelné revize elektroIng. Michal Kříž Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domechIng. Karel Dvořáček STÚ-E a.s. Praha Provádění rekonstrukcí elektrických rozvodů panelových bytových domů ve smyslu ...