Elektrická zařízení výtahu

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Následné informace se týkají obecných požadavků na výtahy elektrické ale i hydraulické, tedy jejich část elektro. Podrobné rozdělení najdete v ČSN 27 4009. Napájecí napětí nesmí být větší než 660 V ve strojovně, 400 AC nebo 230 DC v kleci, šachtě nebo nástupišti výtahu. Napětí řídících, signálních nebo světelných obvodů ...