ZPA Převodníky snímačů teploty

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Katalogové listy a montážní návody. Převodníky snímačů teploty ZPA - přizpůsobují a zesilují signál- unifikují analogový elektrický signál (napěťový 0-10V, proudový 0-20mA, 4-20mA -analogová proudová smyčka - atd.) ze senzoru - korigují nežádoucí vlastnosti - nelinearita, odstup signál-šum apod.- převádí analogový signál na digitální (RS-232, RS-485 apod.).