Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V průběhu uveřejňování komentáře k vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu (Elektroinstalatér č. 4–6/2010, 1–3/2011) jsem postupně obdržel řadu dotazů, které se mimo jiné zaměřily také na posuzování odborného vzdělání uvedeného v příloze č. 2 z hlediska aktuálního stavu. Proto jsem po dohodě s redakcí časopisu požádal o oficiální stanovisko k obsahu přílohy č. 2 vyhlášky příslušné instituce. Níže čtenáře seznámím s plným zněním dotazu, který jsem odeslal na tři rozhodující instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státní úřad inspekce práce.

Vydal: ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o. Autor: Ing. Jiří Sajner – znalec z oboru bezpečnosti, se zvláštní specializací pro elektrická zařízení

Strana 4 z 5

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Ondřej Varta Ředitel odboru bezpečnosti práce Závěrem uvádím odpověď odborného útvaru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR., odborné způsobilosti elektrotechnice občas vznikají nejasnosti, která odborná vzdělání pro účely této vyhlášky považují odborná vzdělání. Příloha odborné vzdělávání vyhlášky ukončené odborné vzdělání (§5 odst. V odst. 50/1978 Sb.dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání výučním listem středního vzdělání maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání konzervatoři vyššího odborného vzdělání, jejich návaznost obory vzdělání podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané nástavbového studia nejvyšší počet žáků skupině jednoho učitele odborného výcviku. předmětné vyhlášky stanoveno, pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené příloze zaškolení složili zkoušku rozsahu stanoveném 14 odst., pod označením Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Toto mimo jiné určuje skupiny oborů vzdělávání. Tímto orgánem dozoru Technická inspekce České republiky. 1. Dále pak nutno upozornit skutečnost, tak jak uvádíte vašem dotazu, podle vyhlášky č., odborné způsobilosti elektrotechnice, výjimky požadavků odborné vzdělání a praxi uvedených této vyhlášce může povolit zvlášť odůvodněných případech příslušný orgán dozoru, žádost organizace popřípadě žádost příslušného ústředního úřadu nebo orgánu. považuje: a) vyučení oborech 21-68-2 důlní elektromontér 26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení 26-82-2 provozní elektromontér 26-83-2 elektromechanik 26-85-2 montér spojových zařízení 26-86-2 mechanik elektronických zařízení 26-87-2 elektromechaniky sdělovacích zabezpečovacích zařízení 26-88-2 spojový montér 26-89-2 spojový mechanik 26-90-2 mechanik dálkových spojů 26-92-2 mechanik měřicích regulačních přístrojů 24-20-2 montér výtahů experimentální čtyřleté učební obory 26-87-4,2 elektromechanik sdělovacích zabezpečovacích zařízení 24-53-4,2 mechanik letadlových přístrojů 26-92-4,2 mechanik měřicích regulačních přístrojů 24-41-4,2 mechanik programově řízených strojů 26-83-4,2 elektromechanik 26-86-4,2 mechanik elektronických zařízení . S pozdravem Ing. Pro úplnost jej cituji plném rozsahu: Při posuzování elektrotechnického vzdělání pohledu platné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce Českého báňského úřadu 50/1978 Sb. Doporučujeme Vám obrátit konkrétním dotazem zmiňované Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které oprávněno, zda jedná nejedná elektrotechnický obor. Elektrotechnické obory jsou uvedeny 211/2010 Sb