Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V průběhu uveřejňování komentáře k vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu (Elektroinstalatér č. 4–6/2010, 1–3/2011) jsem postupně obdržel řadu dotazů, které se mimo jiné zaměřily také na posuzování odborného vzdělání uvedeného v příloze č. 2 z hlediska aktuálního stavu. Proto jsem po dohodě s redakcí časopisu požádal o oficiální stanovisko k obsahu přílohy č. 2 vyhlášky příslušné instituce. Níže čtenáře seznámím s plným zněním dotazu, který jsem odeslal na tři rozhodující instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státní úřad inspekce práce.

Vydal: ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o. Autor: Ing. Jiří Sajner – znalec z oboru bezpečnosti, se zvláštní specializací pro elektrická zařízení

Strana 5 z 5

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
K jednoduššímu postupu při posuzování odborného vzdělání pohledu vyhlášky vhodné využít zbývajících dvou odstavců, c), neboť elektrotechnickým oborem ten obor, který zařazen do skupiny oborů elektrotechnických. Mimo jiné tohoto důvodu byl vyhlášky zapracován 18. Již době vydání vyhlášky předpokládalo, dalším období může dojít rozšíření případným úpravám výčtu uvedených příkladů odborných vzdělání. Tento taxativní výčet oborů lze využít při posuzování vzdělání získaného určité době před vydáním určitou dobu vydání vyhlášky (nutné dohledání školské vyhlášky stanovující soustavu oborů). Petr Husník Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy odbor středního vzdělávání Karmelitská 7 118 PRAHA 1 Závěrečná poznámka autora příspěvku Všimněte prosím obsahu posledního odstavce vyjádření příslušného odboru Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy. Uvádím jeho citaci: Výjimky požadavků odborné vzdělání praxi uvedených této vyhlášce může povolit ve zvlášť odůvodněných případech příslušný orgán dozoru, žádost organizace, popřípadě na žádost příslušného ústředního úřadu nebo orgánu.42-75-4,2 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu) 26-89-2 spojový mechanik (mechanička) 26-88-2 spojový mechanik pro spojovací sítě 21-68-4,2 důlní elektromontér experimentální tříleté učební obory bez maturity 26-89-2 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení 26-89-2 montér sdělovacích sítí b) dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání oboru elektrotechniky c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika V době vzniku vyhlášky byly platné obory vzdělání (vyučované SOU SOŠ) uvedené pod písmenem a). Vzhledem tomu, mohou existovat určité experimentálně ověřované obory vzdělání jiné obory vzdělání, kterých není zcela jasná vazba elektrotechnické obory, tom případě doporučujeme obrátit odbor středního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy ČR, které Vám pomůže identifikací daného oboru vzdělání. Mgr. Přestože vyhláška 50/1978 staršího data našem právním řádu existují podstatně starší normy) stále platná zároveň velmi nadčasová, neboť jako jedna mála řeší celoživotní vzdělávání (přezkušování) pracovníků elektrotechnickém odvětví různých pracovních pozicích.