Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o.

A P C B Elektroinstalatér 2012-4 ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o. (2012)

A P C B Elektroinstalatér 2012-3 ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o. (2012)

A P C B Elektroinstalatér 2012-2 ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o. (2012)

A P C B Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o. (2012)

V průběhu uveřejňování komentáře k vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu (Elektroinstalatér č. 4–6/2010, 1–3/2011) jsem postupně obdržel řadu dotazů, které se mimo jiné zaměřily také na posuzování odborného vzdělání uvedeného v příloze č. 2 z hlediska aktuálního stavu. Proto jsem po dohodě s redakcí časopisu požádal o oficiální stanovisko k obsahu přílohy č. 2 vyhlášky příslušné instituce. Níže čtenáře seznámím s plným zněním dotazu, který jsem odeslal na tři rozhodující instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státní úřad inspekce práce.