Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V průběhu uveřejňování komentáře k vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu (Elektroinstalatér č. 4–6/2010, 1–3/2011) jsem postupně obdržel řadu dotazů, které se mimo jiné zaměřily také na posuzování odborného vzdělání uvedeného v příloze č. 2 z hlediska aktuálního stavu. Proto jsem po dohodě s redakcí časopisu požádal o oficiální stanovisko k obsahu přílohy č. 2 vyhlášky příslušné instituce. Níže čtenáře seznámím s plným zněním dotazu, který jsem odeslal na tři rozhodující instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státní úřad inspekce práce.

Vydal: ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o. Autor: Ing. Jiří Sajner – znalec z oboru bezpečnosti, se zvláštní specializací pro elektrická zařízení

Strana 2 z 5

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pro úplnost uvádím text přílohy vyhlášce: Příloha vyhlášce 50/1978 Sb. Uvádím jeho citaci: Výjimky požadavků odborné vzdělání praxi uvedených této vyhlášce může povolit ve zvlášť odůvodněných případech příslušný orgán dozoru, žádost organizace, popřípadě žádost příslušného ústředního úřadu nebo orgánu.Která odborná vzdělání pro účely vyhlášky považují odborná vzdělání byla při zpracování vyhlášky jejím schvalování projednána tehdy kompetentními institucemi. Mimo jiné tohoto důvodu byl vyhlášky zapracován 18. Odborné vzdělání Za ukončené odborné vzdělání odst. Takto byly jsou praxi řešeny případy, kdy vznikly nové učební obory nebo směry odborných vysokých škol. považuje: a) vyučení oborech číselný znak název učebního oboru 21-68-2 důlní elektromontér 26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení 26-82-2 provozní elektromontér 26-83-2 elektromechanik 26-85-2 montér spojových zařízení 26-86-2 mechanik elektronických zařízení 26-87-2 elektromechaniky sdělovacích zabezpečovacích zařízení 26-88-2 spojový montér 26-89-2 spojový mechanik 26-90-2 mechanik dálkových spojů 26-92-2 mechanik měřicích regulačních přístrojů 24-20-2 montér výtahů číselný znak experimentální čtyřleté učební obory 26-87-4,2 elektromechanik sdělovacích zabezpečovacích zařízení 24-53-4,2 mechanik letadlových přístrojů 26-92-4,2 mechanik měřicích regulačních přístrojů 24-41-4,2 mechanik programově řízených strojů 26-83-4,2 elektromechanik 26-86-4,2 mechanik elektronických zařízení 42-75-4,2 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu) 26-89-2 spojový mechanik (mechanička) 26-88-2 spojový mechanik pro spojovací sítě 21-68-4,2 důlní elektromontér číselný znak experimentální tříleté učební obory bez maturity 26-89-2 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení 26-89-2 montér sdělovacích sítí b) dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání oboru elektrotechniky c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika Již době vydání vyhlášky předpokládalo, dalším období může dojít rozšíření či k případným úpravám výčtu uvedených příkladů odborných vzdělání.