Zásadní doplnění komentáře vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

V průběhu uveřejňování komentáře k vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu (Elektroinstalatér č. 4–6/2010, 1–3/2011) jsem postupně obdržel řadu dotazů, které se mimo jiné zaměřily také na posuzování odborného vzdělání uvedeného v příloze č. 2 z hlediska aktuálního stavu. Proto jsem po dohodě s redakcí časopisu požádal o oficiální stanovisko k obsahu přílohy č. 2 vyhlášky příslušné instituce. Níže čtenáře seznámím s plným zněním dotazu, který jsem odeslal na tři rozhodující instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státní úřad inspekce práce.

Vydal: ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o. Autor: Ing. Jiří Sajner – znalec z oboru bezpečnosti, se zvláštní specializací pro elektrická zařízení

Strana 1 z 5

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Proto jsem dohodě redakcí časopisu požádal oficiální stanovisko obsahu přílohy 2 vyhlášky příslušné instituce., odborné způsobilosti elektrotechnice Ing. ., odborné způsobilosti elektrotechnice Prosím předání příslušnému odboru stanovisku. Níže čtenáře seznámím plným zněním dotazu, který jsem odeslal tři rozhodující instituce: Ministerstvo práce sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy ČR, Státní úřad inspekce práce.Zásadní doplnění komentáře vyhlášky 50/1978 Sb., odborné způsobilosti elektrotechnice. Jiří Sajner znalec oboru bezpečnosti, zvláštní specializací pro elektrická zařízení V průběhu uveřejňování komentáře vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce Českého báňského úřadu (Elektroinstalatér 4–6/2010, 1–3/2011) jsem postupně obdržel řadu dotazů, které mimo jiné zaměřily také posuzování odborného vzdělání uvedeného příloze č. Dobrý den, v odborných časopisech zaměřených elektrotechnickou problematiku byl uveřejněn na pokračování komentář vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce Českého báňského úřadu 50/1978 Sb. hlediska aktuálního stavu. Text dotazu: Ministerstvo práce sociálních věcí ČR Na Poříčním právu 1/376 128 Praha 2 Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy ČR Karmelitská 7 118 Praha 1 Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2 746 Opava Věc: vyjádření vyhlášce 50/1978S. Tento komentář odborné veřejnosti připomenout především ustanovení vyhlášky, která jsou, hlediska zajištění bezpečnosti při činnostech elektrických zařízeních, zásadní