Vyhláška 73/2010 Sb. O VTZ Vyhrazených elektrických zařízeních

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 2 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, civilním letectví změně doplnění zákona 455/1991 Sb. zákona 49/1997 Sb. odst., živnostenském podnikání (živnostenský zákon), znění pozdějších předpisů. § 2 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá- šení. Listiny základních práv svobod. .69 ZÁKON ze dne prosince 2009 o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně Parlament usnesl tomto zákoně České repu- bliky: § 1 Letiště Praha-Ruzyně, jakož veškeré nemovitosti k němu náležející, zejména územně vymezená vhod- ným způsobem upravená plocha včetně souboru staveb a zařízení letiště, trvale určená vzletům přistávání letadel pohybům letadel tím souvisejícím1 ), smí být jen vlastnictví České republiky (dále jen „stát“), anebo právnických osob sídlem státě, nichž má stát stoprocentní majetkovou účast (stoprocentní podíl)2 ). Fischer r. Sbírka zákonů 2010 Strana 866 Částka 26 1 ) odst. Vlček r. 2 ) Čl