Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 8 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Uvolněte tlačítko (ri). Přitom znamená: pondělí; úterý; 3.12 TA 213 ch1 TA 213 ch2 EU ch1 8 .3 Nastavení dne týdnu Stiskněte tlačítko (ri) současně otoč- ným knoflíkem (rf) nastavte displeji značku aktuální den týdnu.při kompletním novém programování spí- nacích hodin! Jako ochrana před nechtě- ným stlačením tlačítko zapuštěno. 4. Nyní zobrazen aktuální den týdnu čas 00:00 bliká stří- davě desetinnou tečkou (obr. 11). Tak nemůže být např.10 obr. 4. změněn aktuální den týdnu, pokud již byl nasta- ven čas. Všechny nasta- vené časy vymažou (hodiny nastaví na 00:00 spínací časy naprogramo- vání výroby 6:00 22:00). 4. Čas však můžete měnit kdykoliv (např.1. let- ní/zimní čas). 4. 9 ra zobrazení dne týdnu rb zobrazení času rc zobrazení programovacího kroku rd tlačítka pro nastavení normálního provozu re tlačítka pro nastavení úsporného provozu rf přestavení dne týdnu času rg mazací tlačítko rh tlačítko pro nastavení času ri tlačítko pro nastavení dne týd- nu rj přepínač provozního režimu 4. středa, atd. Všechny šip- ky pro dny týdnu (obr.4 Nastavení hodin EU D obr. Legenda obr.1 Programování Na spínacích hodinách lze naprogramo- vat následující: - aktuální den týdnu - aktuální čas - denní program Pořadí programovacích kroků pevně stanoveno.2 Začátek programování Při prvním programování stlačte tenkým kolíčkem tlačítko (rg).11 obr.1 Zvláštnosti programování 2 D spojení 213 zásobníkem NTC) Při tomto spojení musí být kanál (ch1) EU během časů ohřevu obou kanálů (ch1 ch2) 213 provozu. 10) blikají střída- vě desetinnou tečkou. potom bezpečné, nastavit "nepřetržitý ohřev" (0:00 hodin 24:00 hodin)